Tjenester

 • Målet er å yte hjelp til selvhjelp med fokus på hva som er viktig for den enkelte.
 • Gi en del praktisk hjelp før behovet blir så stort at beboer må ha hjelp fra hjemmetjenesten og når pårørende ikke kan bidra.
 • Hjelpe den enkelte beboer med enkle praktiske gjøremål som plutselig kan bli store hindringer i hverdagen
 • Utføre oppdrag for eller sammen med den enkelte beboer for å ivareta gjøremål de ikke mestrer alene

Trygghet

 • Den enkelte beboer kan få kontakt med husmor i arbeidstiden.
 • Husmor/ husfar har tettere kontakt med beboer ved økt behov for hjelp
 • Informere om tilbud i omsorgsboligen og andre tilbud.
 • Være tilgjengelig for samtaler og kontakt
 • Besøke alle nyinnflyttede beboere

Trivsel

 • Arrangere faste treff, kafé og andre tilstelninger i boligens fellesareal.
 • Legge til rette for aktivisering i hverdagen, trim, aktiviteter av ulike slag.
 • Utarbeide «aktivitetsplan»
 • Observere mistrivsel, forandringer, evt tegn til sykdom

Åpningstider og kontaktinformasjon

Åpningstider:
Tilstedeværelse fra husmor/husfar varierer noe fra omsorgsbolig til omsorgsbolig. Ta kontakt for nærmere informasjon.
 
Kontaktinformasjon:
 
Sørvik Omsorgsbolig
Turid Kvile Erstad, tlf. 902 86 461. Epost: turid.erstad@harstad.kommune.no

Kanebogyra 6 og Kanebogen bo og servisesenter:
Liv Ditlefsen Løvseth, Tlf. 906 42 224. Epost: liv.lovseth@harstad.kommune.no
Hilde Finjord Jensen, Tlf. 906 27 705. Epost: hilde.jensen@harstad.kommune.no
 
Havna borettslag:
Karina Ditlefsen, tlf. 908 97 541. Epost:  karina.ditlefsen@harstad.kommune.no
 
Samatun:
Berit Hanssen, tlf. 480 05 233
Øivind Sletten, tlf. 908 13 439. Epost: oyvind.sletten@harstad.kommune.no
 
Bergseng boenheter:
May Nylund,  tlf. 993 31 581. Epost: maynylund@harstad.kommun.no