Harstad kommunebruker søknadsportalen Visma Flyt Barnehage. Søknadsportalen gjelder for alle barnehager i kommunen, enten de er kommunale eller private, og gjelder om du skal søke for første gang, eller om du skal søke om overføring til annen barnehage.

Tildeling av plasser ved hovedopptaket gjennomføres ved at den enkelte søknad saksbehandles først ut fra ventelisten til de barnehagene det er søkt til.

Barnet har lovfestet rett til plass i kommunen barnet bor i, og er født før 1. desember 2023. Det betyr at dersom det ikke er ledig plass i barnehagene du har satt opp i søknaden, vil du få tilbud om plass i en barnehage du ikke har søkt.

Les mer om opptak her