Ny opplæringslov krever at Harstad kommune fastsetter lokale forskrifter om:

  • Permisjon fra skolen, jf. ny opplæringslov § 2-2 fjerde ledd.
  • Skolefritidsordning (SFO) jf. ny opplæringslov § 4-5 femte ledd
  • Skoleregler og skoledemokrati jf. ny opplæringslov § 10-7
  • Hovedmål (bokmål/nynorsk) ved den enkelte skole jf. ny opplæringslov § 15-2
  • Skole- og feriedager (Skoleruta) jf. ny opplæringslov § 14-1 annet ledd

Harstad kommune må innen 1. august 2024 ha hørt, vedtatt og kunngjort forskriftene.

Se forslagene

I høringsbrevene, som ligger under vedlegg, kan du lese mer om bakgrunnen for forslaget til de ulike forskriftene. Under vedlegg kan du også lese utkastet til de ulike forskriftene.

Send inn dine innspill

Høringsinnspill sendes til postmottak@harstad.kommune.no eller til Harstad kommune. 

Høringsuttalelsene merkes med referansenummer og navn på forskrift, se høringsbrevene for nærmere om dette.

Høringsfrist 21.05.2024