Fredag 27. januar

Kl. 12.00 Utstillingsåpning «Samiske spor – En vandring mellom sted og identitet»
Åpningstale ved ordfører Torbjørn Larsen og joik ved Mikkel Per Sara.Arrangør/sted: Trastad samlinger, Kvæfjord. Gratis og åpent for alle. Bures boahtin/Velkommen!

Kl. 19.00 Álgu/Kick-off-Utstillingsåpning med den samiske multikunstneren Anders Sunna.
Kulturelt innslag og kunstersamtale. Presentasjon av Samisk måned 2023. Arrangør/sted: Harstad kunstforening, Harstad. Gratis og åpent for alle. Bures boahtin/Velkommen!

Lørdag 28. januar

Kl. 11.00-13.00 Samisk lørdag på Harstad bibliotek 
En samisk møteplass med sosialt samvær med noe attåt for barn og voksne. Mulighet for brettspill ol. Om det blir mange nok barn arrangeres fortellerstund. Arrangør: De samiske foreningene og komiteen for samefolkets dag Hárstták/Harstad
Gratis og åpent for alle. Bures boahtin/Velkommen!

Kl. 13.00 Utstillingsåpning “Å temme en oter”
Kunstner Kristin Tårnesvik og kurator Hilde Methi er til stede. Sted/arrangør: Trondenes Historiske Senter. Gratis og åpent for alle. Bures boahtin/Velkommen!

Mandag 30. januar

Kl. 18.00-20.00 Praktisk kurs i bekledning av kofte ved Tone Elvebakk og hjelpere. 
Sted: Harstad Kulturhus. Kursdeltagere som vil ha veiledning må ha med egen kofte med tilhørende utstyr, sikkerhetsnåler og knappenåler. Dette kurset omhandler koftene fra dette området og nordover. 
Arrangør: Komiteen for samefolkets Hárstták/Harstad. Gratis og åpent for alle. Bures boahtin/Velkommen!

Torsdag 2. februar

Kl. 18.00-19.30  Foredrag om reindriften i Sør-Troms ved Mathias Olsen. 
Olsen er en ung reindriftutøver i Grovfjord reinbeitedistrikt og ansatt på Várdobáiki samisk senter. Sted: Trondenes Historiske Senter, 2 etg. Arrangør: Komiteen for samefolkets dag Hárstták/Harstad. Gratis og åpent for alle. Bures boahtin/Velkommen!

Fredag 3. februar

Kl. 11.00-13.00 Samefolkets nasjonaldag - Åpent Campusseminar. 
Foredrag, taler og kulturelle innslag. Se eget program på www.uit.no, studiested Harstad
Gratis og åpent for alle. Bures boahtin/Velkommen!

Kl. 18.30 Premiere på filmen «Ellos eatnu-La elva leve», som omhandler Altaaksjonen
Sted/Arrangør: Harstad Kino. Billetter: www.harstadkino.no 

Lørdag 4. februar

Kl. 11.00-13.00 Samisk dag på Torget i Hárstták/Harstad.
Bålkos med servering av klappakaker, kaffe og saft. Opplæring i lassokasting, samisk forteller-lavvo for barn samt samisk is-disco.  

Kl. 1200 “Bli med dansen”på samisk/norsk ved kulturskoleelver Harstad kommune. 
Arrangør: De samiske foreningene og komiteen for samefolkets dag Hárstták/Harstad. Gratis og åpent for alle. Bures boahtin/Velkommen!

Kl. 14.00 Film og foredrag om samiske kultur-minner på Storjorda og Melåfjellet.
Ved Leif Skoglund og Arkeolog Marthe Olea Stupforsmo. Joik ved Mikkel Per Sara.  Salg av mat og drikke ved Kvæfjordd Bygdekvinnelag. Sted: UL Fram. Arrangør: Várdobáiki, UL Fram, Kvæfjord historielag, Kvæfjordd Bygdekvinnelag og Kvæfjord kommune v/prosjekt «Kvæfjord som en del av Tore Hunds rike 2023». Gratis og åpent for alle. Bures boahtin/Velkommen!

Kl. 18.00 Samisk festaften på Røkenes Gård 
Helaften med samisk mat, samhold, historier og konsert med den samiske multikunstneres Simon Issát Marainen med band. Transport til og fra Røkenes er inkludert i prisen.  Arrangør: Harstad Kulturhus og Røkenes Gård. Billetter fås kjøpt på www.harstadkulturhus.no

Søndag 5. februar

Kl. 11.00 Samisk-norsk gudstjeneste i Harstad kirke. 
Hærens musikkorps bidrar med samefolkets hymne. Kirkekaffe med servering av biđus, kaker og kaffe. Gratis og åpent for alle. Bures boahtin/Velkommen!

Kl. 11.00 Gudstjeneste med markering av samefolkets dag i Kvæfjord kirke. 
Ved vikarprest Kristin Fæhn. Gratis og åpent for alle. Bures boahtin/Velkommen!

Mandag 6. februar

Kl. 10.00 Flaggheising og ordførerfrokost – Hársttáid suohkan/Harstad kommune
Flaggheising og joik på fremsiden av kommunehuset etterfulgt av frokost i kantinen. Tale ved ordfører og samefolkets hymne spilles av blåserkvintett fra Hærens musikkorps. 
Gratis og åpent for alle. Bures boahtin/Velkommen!

Kl. 11.15 Konsert ved Simon Marainen med band
Arrangør/Sted:Universitetssykehuset UNN Harstad, Kantina. Gratis og åpent for alle. Bures boahtin/Velkommen!

Kl. 11.30 Offisiell utendørsmarkering av samenes nasjonaldag i Giehtavuona/Kvæfjord kommune
Taler fra ordføreren, sang og joik v/Mikkel Per Sara og skoleelever, BliMe-dansen v/Anne Semb og elever, lassokasting og servering av klappakaker,solbærtoddy og bålkaffe ved elever fra Stangnes-Rå vgs. Sted: Kvæfjord Rådhus - Rådhusplassen
Gratis og åpent for alle. Bures boahtin/Velkommen!

Kl. 12.00 Åpning av utstilling: «Unge møter vikingen Asbjørn Selsbane»
Samisk historie knyttet til historiske funn fra vikingtiden formidlet gjennom linotrykk og tekstilmaling. Sted: Kvæfjord rådhus, foajeen. Utstillingen står til 17. Februar. Arrangør: Kvæfjord kommune gjennom prosjektet «Tore Hunds rike» og Kvæfjord kulturskole. Gratis og åpent for alle. Bures boahtin/Velkommen!

Kl. 16.00-19.00 Vi feirer samefolkets dag på Trondenes Historiske Senter. 
Åpning av kafeen kl 16.00 med salg av bidus, kaker, is, brus og kaffe.
Aktiviteter til barna i bokbussen og på senteret. Filmfremvisning til voksne og barn. Presentasjon av årets samiske Festspill-kunstnere/musikere. 
Arrangør: Komiteen for samefolkets Hárstták/Harstad. Gratis og åpent for alle. Bures boahtin/Velkommen! 

Kl. 18.00-19.00 Harstad kommunes offisielle arrangement. 
Tale ved ordfører, kulturelle innslag i form av joik, sang ved samiske barn/elever samt innslag fra kulturskoleelever. Hæren musikkorps blåserkvintett vil avslutte markeringen av dagen. 
Sted: Trondenes Historiske Senter. Arrangør: Komiteen for samefolkets Hárstták/Harstad
Gratis og åpent for alle. Bures boahtin/Velkommen!

Tirsdag 7. februar

Kl. 11.00-14.00 Lesestund for barnehager ved Tone Elvebakk og Janne Olsborg. 
Arrangør/sted: Harstad bibliotek. Egen invitasjon sendt ut til barnehagene.

Onsdag 8. februar

Kl. 12.00-14.00 Temadag: Samisk kulturforståelse i helse- og omsorgstjenesten v/SANKS / SÁNAG
Samtale om hvordan styrke samisk kulturoverføring og kulturforståelse samt filmvisning
Sted: Bikuben RRS Regionale Brukerstyrte Senter, Borkenes: Bygdeveien 18. Arrangør: Kystsamene og Bikuben RRS. Gratis og åpent for alle. Bures boahtin/Velkommen!

Kl. 09.15 og kl.11.15: Lesestund for 1. klassinger i Kvæfjord. 
Arrangør/sted: Kvæfjord bibliotek 

Kl. 14.00-19.00: Ungdomstilbudet Kjellern lager samisk mat. 
Arrangør/sted: Kvæfjord frivillighetssentral

Kl. 19.00 Kinomatisk- Filmen Historjá - Broderi for Sápmi. 
En blendende vakker og gripende dokumentar om den samiske kunstneren Britta Marakatt-Labba. Reinkjøttsuppe fra Vilgesvárre er inkludert i billettprisen.  Sted: Lillesalen, Harstad Kulturhus. Billetter: www.harstadkulturhus.no

Torsdag 9. februar

Kl. 11.00- Tur til Olavsgammen
Start fra P-plassen ovenfor KOA. Informasjon om prosjektet «Kvæfjord som en del av Tore Hunds rike 2023» ved Ellen Eliseussen, næringsrådgiver Kvæfjord kommune
Arrangør: Frivilligsentralen Kvæfjord. Gratis og åpent for alle. Bures boahtin/Velkommen!

Kl. 18.00 Foredraget «Internatliv - Den unike historien om skoleinternatene i Finnmark 
Ved journalist, forfatter og formidler Ingjerd Tjelle fra Vadsø. Foredraget streames direkte fra Sør-Varanger bibliotek. Sted/arrangør: Harstad bibliotek 
Gratis og åpent for alle. Bures boahtin/Velkommen!

Lørdag 11. februar

Kl. 12.00-13.00  Lørdagsuniversitetet: Foredrag ved/ Sigbjørn Skåden «Livet i Markebygda-før og nå». 
Arrangør/Sted: Kafe Panorama, UiT, Campus Harstad Gratis og åpent for alle. Bures boahtin/Velkommen!

Søndag 12. februar

Kl. 13.00-15.00 Samisk kulturvandring på Røkenes.
Oppmøte på Røkenes gård.Kort kulturvandring ute til samisk gammetufte på Fagerhaugen. Etterfulgt av foredrag på Røkenes gård om den samiske tilstedeværelsen i området Røkenes og Ervika. Det serveres kake og kaffe. Gratis og åpent for alle. Velkommen/Bures boahtin!  Arrangør: Kystsamene og NSR. Kontaktpersoner Kurt Stormo tlf 482 90 406 og Inge Svonni Tlf: 40294529. Gratis og åpent for alle. Velkommen/Bures boahtin!

Kl. 18.00 Teaterforestilling ved Det samiske nasjonalteateret Beaivvas: «Og så kan hunden komme»
Arrangør/sted: Harstad kulturhus. 
Billetter: www.harstadkulturhus.no 

Torsdag 16. februar

Kl. 18.00 Foredrag om Tore Hunds čehporis, skinnkrage av duodjikonsulent Tone Elvebakk.
Sted/Arrangør: Trondenes Historiske Senter
Gratis og åpent for alle. Bures boahtin/Velkommen!

Lørdag 18. februar

Kl. 12.00-14.00 Samisk lørdag på Harstad bibliotek 
En ny samisk møteplass med sosialt samvær, kaker og kaffe. Mulighet for brettspill ol. Om det blir mange nok barn arrangeres fortellerstund. 
Arrangør: De samiske foreningene og komiteen for samefolkets dag Hárstták/Harstad. Gratis og åpent for alle. Bures boahtin/Velkommen!

Torsdag 23. februar

Kl. 18.00-19.30 Foredrag om den samiske historien i Harstad v/Kjell Erland Pedersen. 
Sted: Harstad bibliotek. Arrangør: De samiske foreningene og komiteen for samefolkets dag Hárstták/Harstad
Gratis og åpent for alle. Bures boahtin/Velkommen!

Andre markeringer:

Samenes nasjonaldag vil markeres ved en rekke arrangement i barnehager og grunnskoler, andre enheter og institusjoner i 
Hárstták/Harstad og Giehtavuona/Kvæfjord.

Harstad bibliotek og Kvæfjord bibliotek 
har utstillinger for barn og voksne i forbindelse med Samenes nasjonaldag. Her vil det være bøker om samisk liv og kultur, 
bøker av samiske forfattere og bøker på samisk.

Følg med kommunenes og bibliotekenes  hjemmesider og facebooksider, der vil det fortløpende legges ut informasjon.

Følg gjerne vår Facebookside «Det samiske Hárstták Harstad» i februar. Samisk måned 2023 vil bli markert på Facebook-siden i hele februar måned.
Følg oss gjerne!

Hársttáid suohkan/Harstad kommunes komite for samenes nasjonaldag.
Giehtavuona suohkan/Kvæfjord kommune, Kulturetaten.

Tilleggsinformasjon

Komiteen for samenes nasjonaldag i Hárstták/Harstad er oppnevnt av kommunestyret, og består av politikere, representanter fra de lokale sameforeningene samt representanter fra offentlige institusjoner som ønsker å bidra til markeringen av samenes nasjonaldag. Komiteens rolle er å planlegge Hársttáid suohkan/ Harstad kommunes offisielle markering samt at vi kan bidra som støttespillere og koordinatorer for alle arrangement i Samisk måned (februar måned). 

Vår målsetting er at hele byen skal markere Samenes nasjonaldag på en eller annen måte den 6 februar hvert år og i februar måned, som vi kaller den samiske måneden, og at det for oss alle i byen skal bli like naturlig å markere samenes nasjonaldag som 17 mai.

Hárstták/Harstad er har en lang samisk historie, og for komiteen er det viktig å synliggjøre byen og områdets samiske historie. Vi har opplevd en enorm økning i oppslutningen i markeringen av Samenes nasjonaldag, og den samiske måneden, og vi er stolt av måten byen har bidratt til å løfte den samiske historien.