Tirsdag ble det kjent at en ansatt ved en helseinstitusjon i Harstad er smittet med koronavirus. Det ble tatt tester av andre pasienter og ansatte. 

Prøvesvarene er negative så langt. Men fortsatt er insitusjonen underlagt strenge karantenebestemmelser. (Vi skrev tidligere at vi hadde fått svaret på alle, men det er tatt to tester til, etter de første).

- Det er en enorm lettelse at de fleste prøvene er negative, sier den ansatte, som nå er isolert hjemme, men ellers i god form.
- Jeg har fryktet at jeg skulle være en smittekilde overfor den sårbare gruppen beboere og andre ansatte, selv om jeg har tatt alle forholdsregler og fulgt alle rådene til Folkehelseinstituttet og Harstad kommune. Hvis resten er negative, er det uendelig mye lettere å sitte i isolasjon og vite at jeg ikke har vært en fare for mine kollegaer og beboere. 

Den ansatte hadde milde luftveissymptomer i en periode tidlig i mars, der den ansatte ikke visste om vedkommende var syk eller ikke. 
Den ansatte ble syk på jobb natt til 9. mars, dro hjem og ble dårligere. Vedkommende har ikke vært på jobb etter det. Etter hvert følte den ansatte seg frisk nok til å gå på jobb, men tok en koronatest, og var i karantene inntil svaret kom. Det var positivt.

- Det var et sjokk. Jeg har mye erfaring fra helsearbeid, og har gjort en rekke smitteforebyggende tiltak hjemme og mens jeg var på jobb. Likevel ble jeg smittet. Jeg har hatt en mild variant av sykdommen, og er nå frisk. Det har vært spesielt å være den første, med alle den oppmerksomheten det har gitt, spesielt i sosiale medier. Det har vært spekulasjoner og påstander som ikke medfører riktighet. Jeg håper folk tenker seg om før de skriver eller uttaler seg om ting de ikke kjenner til. Alle kan bli smittet uansett hvor nøye man er med håndhygiene og hosterutiner; du kan bli smittet selv om du har veldig gode rutiner og tar alle forholdsregler.