Vi skal i sommer ha en rekke svenske sommervikarer som skal jobbe i våre helse- og omsorgstjenester. Disse trenger å komme seg til og fra jobb, og vi håper Harstads innbyggere kan bidra med å låne ut sykler dere ikke selv skal bruke i sommer.
Han du en enkel, men trygg og god sykkel du kan avse i sommer, ta kontakt med vårt hjelpemiddellager på 
77027180 eller e-post hjelpemiddellageret@harstad.kommune.no, så håper vi at vi får se mange vikarer på to hjul i sommer.