­– Jeg er svært glad vi har fått Ann-Helen Ernstsen med på laget. Hun har svært god kompetanse og erfaring fra maritim drift og utvikling, noe som er veldig verdifullt når vi skal jobbe med å utvikle Rødskjær havn og næringspark, sier havnesjef Anne Britt Bekken i Harstad havn.

Attraktivt næringsområde

Harstad kommune og havna skal sammen gjøre Rødskjær havn og næringspark til et attraktivt næringsområde for de sjøbaserte næringene i Hålogalandsregionen. Utviklingen av Rødskjær skjer samtidig som Hålogalandsvegen bygges.

- Prosjektene gjør Rødskjær til et viktig knutepunkt for bedriftsetableringer og næringstransport på sjø og langs vei, både i landsdelen og Hålogalandsregionen, sier Bekken.

Hun legger til at Ernstsens erfaring fra drift og utbygging av havner vil komme godt med i forbindelse med samarbeid med Kystverket og deres mudring/utdyping av Tjeldsundet.

Målet for Rødskjær havne- og næringspark er å skape aktivitet som bidrar til langsiktig, bærekraftig næringsutvikling og slik styrke sysselsetting og verdiskaping i regionen. Allerede er flere avtaler på plass, men det er enda store arealer som skal utvikles videre.

Svært erfaren prosjektleder

Ann-Helen Ernstsen er utdannet høyskoleingeniør i maskin og marinteknikk. Hun har også studert Maritim arktisk kompetanse ved Universitetet i Tromsø og har en Master i teknologi og sikkerhet i nordområdene. Ernstsen var frem til nylig direktør for Senter for marin forsøpling. Ernstsen var inntil nylig direktør for Senter for marin forsøpling. 

Av tidligere arbeidserfaring kan blant annet nevnes Nordland fylkeskommune, Kystverket beredskap logistikk og teknologiseksjonen og havnesjef i Vestvågøy kommune.

Ernstsen startet i stillingen 1. juni.