Harstad kommunes bedriftsidrettslag (HABIL) er et aktivitets- og idrettstilbud for alle ansatte i Harstad kommune.  

Som medlem i HABIL får man tilbud om og støtte til å være med på mange idretter, aktiviteter, konkurranser, cup og ulike renn/løp.  

Alle registrerte medlemmer kan hente ti på topp-heftet gratis i servicetorget på rådhuset også i 2024. 

Ved deltakelse i HABIL får du og dine kollegaer mulighet til å delta i sosiale aktiviteter utenom jobb, og man får mulighet til å møte andre likesinnede medarbeidere på tvers av avdeling, enhet og yrkesområde. Bedriftsidrettens mål er å skape aktivitetsglede, felleskap og god helse for alle voksne, noe vi mener gir økt livsglede og arbeidslyst blant alle ansatte i Harstad kommune! 

ALLE TILBUD OG AKTIVITETER DELES PÅ FACEBOOK: Facebook 

Medlemskontingenten er 300,- pr. år (2024) og du får digitalt medlemskort i appen “Bedriftsidretten”. 

Du melder deg enkelt inn her; 

https://harstad-kommune-bil.idrettenonline.no 

 Som medlem av HABIL er du en del av "Bedriftidretten". Det betyr at du har tilbud om en rekke aktiviteter igjennom Bedriftsidretten som du kan delta på.  

HABIL har ofte ikke nok påmeldte deltagere til å starte egne lag i lagidretter, men om du sjekker ut bedriftsidretten sin nettside: Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets (bedriftsidretten.no), vil du få en oversikt over hvilke idretter som er tilgjengelig i Harstad.