Til sammen har 25 personer i Harstad fått påvist positiv Covid-19 siden 26. oktober. 21 av de smittede settes i sammenheng med hverandre, og er et resultat av intern smitte. Fire er sporet som importsmitte.

En fersk risiko- og tiltaksanalyse for Harstad kommune anbefaler å fortsette med strategien som innebærer testing, isolering, smittesporing og karantene. I tillegg har lokal smittevernmyndighet kommet med noen anbefalinger for de neste sju dagene, frem til lørdag 14. november. Her er de lokale tiltakene, som kommer i tillegg til de nasjonale:

  • Alle må i størst mulig grad oppholde seg hjemme. Ved helt spesielle anledninger kan du invitere hjem maksimalt fem personer.
  • Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger, utover hustandsmedlemmer og barnehage- og klassekohorter.
  • Barn og ungdom under 20 år bør fortsatt kunne delta på fritidsaktiviteter. Dersom de deltar på flere fritidsaktiviteter, bør foreldrene gjøre en vurdering av om barnet/ungdommen skal begrense seg til bare en aktivitet. Dette for å begrense antall nærkontakter per uke. Voksne over 20 år bes være ekstra oppmerksomme på rådene i veileder for smittevern for idrett og særforbundenes egne veiledere.  
  • Hjemmekontor bør vurderes for arbeidstakere med oppgaver som ikke krever fysisk oppmøte hele eller deler av arbeidsuken.
  • Forsterkede tiltak i sykehjem forlenges, nivå 2 (av 3).
  • Holde færre fysiske møter på jobben.
  • Alle i serveringsbransjen anbefales å føre gjestelister manuelt eller digitalt.
  • Folkehelsegruppen sender brev til serveringsbransjen med presisering av avstandsråd og hvem som kan sitte tett sammen; husstand/dine nærmeste, samt om nasjonale innstramminger direkte rettet mot dem.
  • Voksne og skoleelever over 12 år anbefales å bruke munnbind på buss eller annen kollektivtransport hvor det ikke er mulig å holde 1 meters avstand.

Se https://www.helsenorge.no/koronavirus/nye-koronatiltak-fra-5-november/ for nye nasjonale råd fra 5. november.

Se gjeldene tiltak og anbefalinger spesielt for Harstad her