29 medarbeidere fra flyktningetjenesten, helsetjenesten, NAV og den frivillige sektoren hadde satt aven dag for å gjøre et viktig stykke arbeid. De skulle bidra til at flyktninger som kommer til Harstad skal få en bedre introduksjon til Norge og kommunen når de kommer hit. Og arrangørene, integreringsenheten i Harstad kommune, var godt fornøyde med både oppmøtet og resultatet.

Les mer om resultatet her.