Mandag i denne uken oppsto en vannlekkasje på Fenes. Arbeidet med å lokalisere lekkasjestedet har vært krevende. Det skyldes både ledningsanleggets oppbygging med får avstengingsmuligheter og lange ledningsstrekk utenfor veg, sammen med vanskelige vær og arbeidsforhold, tele mm.
 
I dag er imidlertid lekkasjen grovlokalisert i området Fenesveien/Båtvika. Før graving kan iverksettes er det påkrevd å få påvist kabler. Det har ikke lykkes kommunen å få ekstern leverandør til å utføre påvisning før helga, og selve gravearbeidet må derfor utsettes til dette er gjort. Det understrekes at påvisning av strømkabler, breiband og telekabler ikke kan gjøres før man har et avgrenset område, altså at man vet ca hvor lekkasjepunktet er.
 
Kommunes rørlegger har derfor valgt å lage en provisorisk avstenging like før krysset Fenesveien/Båtvika og har satt på vannet fram til denne. Dermed er det færre antall berørte som er fri for vann. Våre rørleggere sørger for at nødvann er tilgjengelig for de som fortsatt ikke har fått tilbake vannforsyningen.
 
Det satses på at kabelpåvisning blir utført tidlig mandag, og da vil gravearbeidet iverksettes. I forbindelse med reparasjonen vil det bli korte avbrudd i vannforsyningen til noe av de som er tilkoble ledningen i Fenesveien. Vi håper at den langvarige lekkasjesituasjonen snart skal være over.