Bikuben RBS


Bikuben Regionalt brukerstyrt senter Nord Norge - utvikler og gjennomfører kurs og opplæring innen rus- og psykisk helse for brukere, pårørende, organisasjoner, tjenester og utdanningsinstitusjoner.

Telefon: 77093110 

Egen side: http://www.bikuben.net

Facebook: bikuben

FFO Harstad

FFOs overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for funksjonshemmede.
 
Telefon:90898788
 
Epost: ann.kirsti@bikuben.net
 
Kontaktperson: Leder Ann-Kirsti Brustad
 

Fontenehuset

Arbeidsrettet rehabilitering med fokus på vennskap, likeverd og ressurser.

Telefon: 48238287

Epost: post@fontenehuset-harstad.no

Kontaktperson: Else Marie Stenhaug

Egen side: https://fontenehusetharstad.com/

Foyer Harstad

Foyer Harstad er et kommunalt boligsosialt tilbud til ungdom mellom 16 og 25 år som er - eller står i fare for å bli bostedsløse, og som er motiverte og har behov for støtte og veiledning på flere livsområder.

E-post: Ragnhild.Norwich@harstad.kommune.no

Mobil: 92284214

Kontaktperson: Ragnhild Norwich

Egen side: https://www.harstad.kommune.no/foyer-harstad.476077.no.html

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen Harstad jobber med å hjelpe personer til livsstilsendring innen fokusområdene fysisk aktivitet, kosthold, søvn og tobakkavvenning.
 
Telefon: 901 88 634
 

Epost: frisklivssentralen@harstad.kommune.no

 

 

 

Fønix

Rusfri møteplass i Harstad sentrum, Strandgata 4.
 
Epost: linda@marborg.no
 
Telefon: 416 40 439
 
Kontaktperson: Linda Skavberg
 
Facebook: Fønix

Gatefotball

Fotball med mening. Trening, kamper og et sosialt fellesskap.
Armeen gatefotball møtes to ganger pr uke, trening torsdager 14.30 og kamper mandager kl 21 i Hålogalandshallen. Tilbudet er ment for å øke antall rusfrie timer/dager pr uke, og gi økt livskvalitet og aktivitet. Tilbudet er gratis, og man får låne både treningstøy og sko. Laget deltar i turneringer og NM, og har egne lagkvelder med matfellesskap og annen aktivitet.

 

Epost: marianne.noreng.larsen@frelsesarmeen.no

Kontaktperson: Marianne Noreng Larsen

Telefon: 40803918

Facebook: Gatefotball
 
 
 

LEVE Troms

LEVE Troms - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
 
Tilbyr samtale og erfaringsdeling gjennom likemenn det vil si andre som har mistet noen i selvmord samt treffpunkter i form av LEVE kafé flere ganger i året.
 
Epost: levetroms@gmail.com
 
Telefon: 997 25 180
 
Kontaktperson: Beate Losvik
 
 
Facebook: LEVE Troms

LPP Harstad Omegn

LPP - Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk Helse, er en pådriver for å styrke tilbudet innen psykisk helse å ivareta og involvere pårørende.
 
Telefon: 90898788
 
Epost: ann.kirsti@bikuben.net
 
Kontaktperson: Ann-Kirsti Brustad
 
Egen side: http://lpp.no
 

MøtePlassen dagsenter

Møteplassen er et sosialt treff og aktivitetssted for deg som har eller har hatt psykiske helseproblemer.

Middag kan bestilles mandag og onsdag mot betaling. Bestillingen må skje før kl 1130.

Åpningstider
Mandag
Åpent kl 09-15
Kafé kl 10-14
 
Tirsdag
Glassgruppa kl 9-15
Glassgruppe butikk kl 10-14
Tirsdagsklubb
Aspergergruppe
 
Onsdag
Åpent kl 09-15
Kafé kl 10-14
Aktivitet i Stangneshallen kl 11-12
Sygruppe/hobbygruppe kl 10-14
 
Torsdag
Åpent kl 17-20
Bingo annenhver torsdag
 
Fredag
Turgruppe kl 11-11.30

Telefon: 770 28580
Mobil: 90659100 og 94885757

Adresse: Plassenveien 56 på Stangnes

Ta kontakt for mer informasjon om tilbud og påmelding!

 

Pårørendehuset

Tilbud for pårørende til aktive og tidligere rusmiddelavhengige. Informasjon og veiledning.

Epost: marianne.noreng.larsen@frelsesarmeen.no

Telefon: 40803918


Kontaktperson: Marianne Noreng Larsen

Facebook: Pårørendehuset Harstad
 

Senter for jobbmestring

NAV - Senter for jobbmestring - Et tilbud til deg som har angst og/eller depresjon, og som ønsker hjelp til å håndtere dette i en jobbsammenheng.

Egen regional side: https://www.nav.no/no/Lokalt/troms-og-finnmark/satsinger-og-aktiviteter/senter-for-jobbmestring-i-troms

Nasjonal side: https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Oppfolging+og+tiltak+for+a+komme+i+jobb/Relatert+informasjon/senter-for-jobbmestring

Stangnes Bo og Rehabilitetering

Et kommunalt målrettet rehabiliteringsopplegg for den enkelte beboer, knyttet til utvikling og etablering eller gjenetablering av evnen til å mestre ulike oppgaver i livet.

Telefon: 77028552

Epost: ester.backstrom@harstad.kommune.no

Kontaktperson: Ester Bäckström 

Stedet

 
 
Ettervernstilbud for rusmiddelavhengige.
 
Epost: marianne.noreng.larsen@frelsesarmeen.no
Telefon: 40803918
Kontaktperson: Marianne Noreng Larsen
 
Facebook: Stedet