Aktivitetshuset

Aktivitetshuset er en plass som gir tilbud om sosialt samvær, aktivitet og kulturelle opplevelser for mennesker med psykiske helseutfordringer. Variert tilbud med aktiviteter etter ønsker. Brukere kan selv ta kontakt eller henvende seg via hjelpeapparatet forøvrig.
Aktivitetene kan være
Sosialt samvær- kaffe og noe å bite i.
Fysisk aktivitet, ute og i hall.
Svømmegruppe
Turgruppe og utflukter
Strikkegruppe
Glass-prosjekt
Vaktmesterpool
Hyggekveld/ bingo.
 
Brukerstyrte aktiviteter etter ønske.
Mulighet for selvmestringsgrupper.
Etablere kontakt og igangsette egenmestringsgrupper.
Temakvelder
Kurs
Transport kan være mulig om en i perioder ikke mestrer å komme seg til og ifra. Kan avtales på forhånd. Egenandel må påberegnes.

Bikuben RBS


Bikuben Regionalt brukerstyrt senter Nord Norge - utvikler og gjennomfører kurs og opplæring innen rus- og psykisk helse for brukere, pårørende, organisasjoner, tjenester og utdanningsinstitusjoner.

FFO Harstad

FFOs overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for funksjonshemmede.
 

Fontenehuset

Arbeidsrettet rehabilitering med fokus på vennskap, likeverd og ressurser.

Foyer Harstad

Foyer Harstad er et kommunalt boligsosialt tilbud til ungdom mellom 16 og 25 år som er - eller står i fare for å bli bostedsløse, og som er motiverte og har behov for støtte og veiledning på flere livsområder.

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen Harstad jobber med å hjelpe personer til livsstilsendring innen fokusområdene fysisk aktivitet, kosthold, søvn og tobakkavvenning.
 

 

 

Fønix

Rusfri møteplass i Harstad sentrum, Strandgata 4.
 

Gatefotball

Fotball med mening. Trening, kamper og et sosialt fellesskap.
Armeen gatefotball møtes to ganger pr uke, trening torsdager 14.30 og kamper mandager kl 21 i Hålogalandshallen. Tilbudet er ment for å øke antall rusfrie timer/dager pr uke, og gi økt livskvalitet og aktivitet. Tilbudet er gratis, og man får låne både treningstøy og sko. Laget deltar i turneringer og NM, og har egne lagkvelder med matfellesskap og annen aktivitet.
 
 
 

LEVE Troms

LEVE Troms - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
 
Tilbyr samtale og erfaringsdeling gjennom likemenn det vil si andre som har mistet noen i selvmord samt treffpunkter i form av LEVE kafé flere ganger i året.
 

LPP Harstad Omegn

LPP - Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk Helse, er en pådriver for å styrke tilbudet innen psykisk helse å ivareta og involvere pårørende.
 
 

MøtePlassen dagsenter

Møteplassen er et sosialt treff og aktivitetssted for deg som har eller har hatt psykiske helseproblemer.

Middag kan bestilles mandag og onsdag mot betaling. Bestillingen må skje før kl 1130.

Åpningstider
Mandag
Åpent kl 09-15
Kafé kl 10-14
 
Tirsdag
Glassgruppa kl 9-15
Glassgruppe butikk kl 10-14
Tirsdagsklubb
Aspergergruppe
 
Onsdag
Åpent kl 09-15
Kafé kl 10-14
Aktivitet i Stangneshallen kl 11-12
Sygruppe/hobbygruppe kl 10-14
 
Torsdag
Åpent kl 17-20
Bingo annenhver torsdag
 
Fredag
Turgruppe kl 11-11.30
 

  • Telefon: 770 28580
  • Mobil: 90659100 og 94885757
  • Adresse: Plassenveien 56 på Stangnes

Ta kontakt for mer informasjon om tilbud og påmelding!

 

Pårørendehuset

Tilbud for pårørende til aktive og tidligere rusmiddelavhengige. Informasjon og veiledning.

  • Epost: marianne.noreng.larsen@frelsesarmeen.no
  • Telefon: 40803918
  • Kontaktperson: Marianne Noreng Larsen
  • Facebook: Pårørendehuset Harstad
     

Senter for jobbmestring

NAV - Senter for jobbmestring - Et tilbud til deg som har angst og/eller depresjon, og som ønsker hjelp til å håndtere dette i en jobbsammenheng.

Egen regional side: https://www.nav.no/no/Lokalt/troms-og-finnmark/satsinger-og-aktiviteter/senter-for-jobbmestring-i-troms

Nasjonal side: https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Oppfolging+og+tiltak+for+a+komme+i+jobb/Relatert+informasjon/senter-for-jobbmestring

Stangnes Bo og Rehabilitetering

Et kommunalt målrettet rehabiliteringsopplegg for den enkelte beboer, knyttet til utvikling og etablering eller gjenetablering av evnen til å mestre ulike oppgaver i livet.

Stedet

Ettervernstilbud for rusmiddelavhengige.