Folkehelseinstituttet har sammen med Utdanningsdirektoratet laget to smittevernveiledere for skolene, én for barnetrinnet og én for ungdomstrinnet og videregående skole. Veilederen har tre overordnete føringer: Syke skal bli hjemme, det skal være god hygiene og redusert fysisk kontakt.

Veilederne gir konkrete smittevernråd til våre skoler, blant annet:

  • å sikre gode rutiner for håndvask og sørge for nok desinfiserende utstyr
  • å organisere i mindre grupper, f.eks maks 15 elever for 1.-4. trinn og 20 elever for 5.-7.
  • å la elevene være mye ute i undervisningen og på SFO, og og unngå store samlinger
  • å sørge for at elevene har fast plass med god avstand
  • å ha gode rutiner for måltider og begrense deling av mat
  • å ha ulike tidspunkt for friminutt, og hjelpe elevene til å holde avstand
  • å begrense deling av utstyr, og at utstyr som deles må vaskes godt

Du kan se veilederne her: 

Veileder om smittevern for skoletrinn 1.–7. trinn under covid-19 utbruddet 2020

Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020