En av de som fikk positivt testsvar for covid-19 torsdag er tilknyttet Hagebyen skole. Vedkommende har ikke vært på skolen i smitteførende fase. Smittesporingen har ført at noen på skolen har blitt definert som nærkontakter. Disse testes i dag.

Som følge av den uklare smittesituasjonen i Harstad samlet sett så vil det planlagte leirskoleoppholdet som elever skulle hatt i neste uke, bli utsatt.

Vi mangler enda svar på cirka 50 prøver fra onsdag. Ingen flere positive så langt.