seremonirom.jpg
Seremonirommet i Harstad rådhus. Foto: Øivind Arvola

For å inngå ekteskap i Norge, må det først vurderes om ekteskapsvilkårene er oppfylt.

Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene, og gjøres av folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. På bakgrunn av prøvingen, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. Se her for mer informasjon.

Hvordan avtale vielse?

Når dere har mottatt prøvingsattest sender dere inn informasjon om vielsen, tidspunkt og prøvingsattest gjennom vår elektroniske skjemaløsning. Attesten må være gyldig på vigselstidspunktet. Dersom dere ønsker å gifte dere fredager i mai, juni eller august, bør dere være ute i god tid med bestilling. Dette er populære dager.

På hvilke dager kan vi gifte oss?

Harstad kommune gjennomfører vigsler onsdager, torsdager og fredager. Ønske om andre dager kan fremmes, men da vil det være opp til ressurser og kapasitet om det lar seg gjennomføre. Det foretas som regel ikke vigsler på lørdager.

Hvor holder Harstad kommune vielser?

Harstad kommune holder i utgangspunktet kun vigsler i rådhuset  i et eget seremonirom (se bildet), eller på kulturhuset. Ønske om andre steder kan fremmes, men da vil det være opp til ressurser og kapasitet om det lar seg gjennomføre.

Hvem kan gjennomføre vielsen?

I Harstad er det ordfører Kari-Anne Opsal, varaordfører Espen Andre Ludviksen, kommunalsjef Torill Skår og kommunestyrerepresentant Barbro Hætta som kan gjennomføre vigsler. Barbro Hætta kan gjennomføre vigsler på samisk. 

Hva koster det å gifte seg?

Å gifte seg hos oss er gratis. Man behøver ikke være bosatt i Harstad kommune for å gifte seg i Harstad.

Hvordan får jeg kopi av en gammel vigselsattest?

For vigsler gjennomført fra 1. oktober 2004 kontakter du folkeregisteret .

Kjønnsnøytral ekteskapslov

1. januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap. Tidligere inngått partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til folkeregisteret.

Seremonirommet

Harstad kommune bruker et eget seremonirom. Det ligger i første etasje i rådhus 1. Paret er velkommen til å ta med seg gjestene inn til seremonien. Det er sitteplasser til cirka 12 gjester i selve seremonirommet, men god plass utenfor. Øvrige gjester må påregne å stå.

Fremmøte

Paret med følge må møte opp i god tid før avtalt tidspunkt for vigsel. Paret må vise legitimasjon før seremonien starter.

Vitner

To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg. I unntakstilfeller kan Harstad kommune stille med vitne. Dette må avtales på forhånd.

Språk

Det kan på forhånd avtales at vigselen skal foregå på engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ta med seg en kvalifisert tolk. Vi kan også foreta vigsler på samisk. 

Seremonien

Seremonien tar cirka ti minutter. Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen. Endelig vigselsattest blir ettersendt fra folkeregisteret.

Ringer

Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Vennligst gi beskjed om dette til vigsleren før seremonien starter.

Kunstnerisk innslag

Som en del av seremonien ønsker enkelte å inkludere musikk eller diktlesing. Dere kan også ta med egne instrumenter, ev. cd-spiller. Dersom kunstneriske innslag planlegges, må dere gi beskjed om dette på forhånd.

Fotografering

Fotografering og filming kan skje før, under og etter seremonien i forståelse med paret.

Kontaktinformasjon

e-post: vigsel@harstad.kommune.no
Tlf: 77 02 60 00