Det er etablert et ressurssenter ved Seljestad ungdomsskole. Elever på inneværende skoleårs 7. trinn, med særskilt store tilretteleggingsbehov, kan søke om plass fra og med skoleåret 2020/2021.

Søknadsfristen er 31. januar 2020.

Her finner du søknadsskjema

Det skal bygges en egen avdeling for ressurssenteret med byggestart i 2020 og ferdigstillelse i 2021. 

Her er mer informasjon om ressurssenteret og søknadsprosessen: http://www.harstad.kommune.no/ressurssenter.481268.no.html