Velkommen til skolen!

Harstad voksenopplæring tilbyr

  • norskkurs for voksne innvandrere (over 16 år)
  • grunnskole for voksne (over 16 år)

150 - 200 deltakere går på norskkurs og/eller grunnskole på skolen vår. Norskkurs på dagtid starter i august , men grupper startes også på andre tidspunkt hvis vi har flere søkere. Norskkurs på dagtid gis 5 dager pr. uke for nybegynnere, og 3 dager pr. uke for deltakere som snakker noe norsk.


Vi gir tilbud om norsk på kveldstid, onsdag kl.17, for nybegynnere og mellomnivå. For nivået B1 til B2 kan det gis digitalt norskkurs.  

Nye deltakere registrerer seg ved personlig frammøte. Ta med bekreftet oppholdstillatelse.

Hvis du ønsker norskkurs eller har andre spørsmål, ta kontakt på tlf. 77 02 62 23, eller send e-post til oss på vo@harstad.kommune.no.


For mer informasjon om norskopplæring:  imdi.no og kompetansenorge.no

Informasjon om norskprøver: A1, A2, B1 og B2.norskprøven - Kompetanse Norge

Hvis du kun skal melde deg opp til prøve, er det viktig at du merker deg datoene for når privatistportalen er åpen.


Informasjon samfunnskunnskap: samfunnskunnskapsprøven - Kompetanse Norge

Informasjon statsborgerskap: Statsborgerprøven - Kompetanse Norge

Informasjon om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap i Norge:   www.udi.no/skal-soke/

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Harstad voksenopplæring fikk i 2020 og 2021 tildelt prosjektmidler fra IMDI for prosjektet Helse og livsmestring.

Ei digital bok om LIVSMESTRING er utarbeidet, se https://read.bookcreator.com/We6gOc9eNYqykplJX6YXaKJ2iGqJ6ZRoYWsWFMesQe8/LFrCE1g0RniA-1bmPLR_Pg

Vi oppfordrer til bruk av boka. Kom gjerne med tilbakemeldinger til oss på vo@harstad.kommune.no.