Velkommen til skolen vår!

Vi tilbyr 

norskopplæring for voksne innvandrere 

  • grunnskole for voksne
  • norskkurs 

150 - 200 deltakere går på norskkurs og/eller grunnskole på skolen vår. Norskkurs på dagtid starter ca. hver 3. måned. Norskkurs på dagtid gis 5 dager pr. uke for nybegynnere, og 3 dager pr. uke for deltakere som snakker noe norsk.

Vi gir tilbud om norsk på ettermiddag, onsdag kl. 15.30-18.00, for nybegynnere og mellomnivå. For nivået B1 til B2 kan det gis digitalt norskkurs. Nye deltakere registreres ved personlig frammøte. Ta med bekreftet oppholdstillatelse.


            

Hvis du ønsker norskkurs eller har andre spørsmål, ta kontakt på e-post  vo@harstad.kommune.no.

 

For mer informasjon om norskopplæring:  imdi.no og kompetansenorge.no

Informasjon om norskprøver: A1, A2, B1 og B2.norskprøven - Kompetanse Norge

Hvis du skal melde deg opp til prøve, merk datoene for når privatistportalen/ påmeldinga er åpen.


Informasjon samfunnskunnskap: samfunnskunnskapsprøven - Kompetanse Norge

Informasjon statsborgerskap: Statsborgerprøven - Kompetanse Norge

Informasjon om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap i Norge:   www.udi.no/skal-soke/

 

OBS samfunnskunnskap!

For å kunne søke permanent oppholdstillatelse må du bestå prøve i samfunnskunnskap. Fra desember 2022 ble det innført ny prøve som er tilpasset ny læreplan og ny integreringslov med krav om 75 timer samfunnskunnskap. Det er ikke mulig å ta den gamle prøven.

In order to apply for permanent residence permit, you have to pass the Social studies exam. From December 2022  the exam is based on the new curriculum and the new Integration law demanding 75 hours of Social studies course, and it is no longer possible to take the old exam. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Harstad voksenopplæring fikk i 2020 og 2021 tildelt prosjektmidler fra IMDI for prosjektet Helse og livsmestring.

Ei digital bok om LIVSMESTRING er utarbeidet, se https://read.bookcreator.com/We6gOc9eNYqykplJX6YXaKJ2iGqJ6ZRoYWsWFMesQe8/LFrCE1g0RniA-1bmPLR_Pg

Vi oppfordrer til bruk av boka. Kom gjerne med tilbakemeldinger til oss på vo@harstad.kommune.no.