Velkommen til skolen!

Harstad voksenopplæring tilbyr

  • norskkurs for voksne innvandrere (over 16 år)
  • grunnskole for voksne (over 16 år)

150 - 200 deltakere går på norskkurs og/eller grunnskole på skolen vår. Norskkurs på dagtid starter i august , men grupper startes også på andre tidspunkt hvis vi har flere søkere. Norskkurs på dagtid gis 5 dager pr. uke for nybegynnere, og 3 dager pr. uke for deltakere som snakker noe norsk.


Vi gir tilbud om norsk på kveldstid, onsdag kl.17, for nybegynnere, mellomnivå og høyere nivå (B1-B2). For nivået B1 til B2 har vi også et digitalt norskkurs med veiledning i liten gruppe på Teams og med individuelt arbeid og veiledning.  

Nye deltakere registrerer seg ved personlig frammøte. Ta med bekreftet oppholdstillatelse.

Hvis du ønsker norskkurs eller har andre spørsmål, ta kontakt på tlf. 77 02 62 23, eller send e-post til oss på vo@harstad.kommune.no.


For mer informasjon om norskopplæring:  imdi.no og kompetansenorge.no

Informasjon om norskprøver: A1, A2, B1 og B2: norskprøven.no.

Hvis du kun skal melde deg opp til prøve, er det viktig at du merker deg datoene for når privatistportalen er åpen.


Informasjon samfunnskunnskap: samfunnskunnskapsprøven.no

Informasjon statsborgerskap: statsborgerprøven.no

Informasjon om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap i Norge:   www.udi.no/skal-soke/

Vær obs på at Stortinget høst 2020 skal behandle ny integreringslov. I etterkant av dette vil det bli flere endringer.