NYHETER FRA OSS LYSFEST

Torsdag 22. februar

Oppmøte kl. 10:45 i dansesalen

Program: kl 11:00 i Dansesalen

  • Underholdning ved deltakere i dansesalen.
  • Felles måltid i kantina. Spleisefest!
  • Loddsalg - med premier.

Hver klasse har litt underholdning, sang dans dikt eller annet. Alle tar med mat. Samarbeid gjerne. Maten leveres i kantina seinest kl.10:40. Hvis du vil kjøpe lodd, husk småpenger!