Velkommen til skolen vår!

Vi tilbyr 

  • norskopplæring for voksne innvandrere 

  • grunnskole for voksne

150 - 200 deltakere går på norskkurs og/eller grunnskole på skolen vår. Norskkurs på dagtid starter i august , men grupper startes også på andre tidspunkt hvis vi har flere søkere. Norskkurs på dagtid gis 5 dager pr. uke for nybegynnere, og 3 dager pr. uke for deltakere som snakker noe norsk.

Vi gir tilbud om norsk på ettermiddag, onsdag kl.15-17.35, for nybegynnere og mellomnivå. For nivået B1 til B2 kan det gis digitalt norskkurs. Nye deltakere registreres ved personlig frammøte. Ta med bekreftet oppholdstillatelse.


                                Vi har ledige stillinger som lærer

Arbeidsoppgaver

§  Planlegge og gjennomføre god, variert og tilpasset undervisning i norsk som andrespråk og samfunnskunnskap.

§  Analysere og følge opp elevenes læring og utvikling 

§  Samarbeid med flyktningetjenesten om innholdet introduksjonsprogram for flyktninger

§  Bidra til godt samarbeid internt og i møte med samarbeidende instanser 

§  Annet tverrfaglig samarbeid.

§  Det kan bli aktuelt med noe undervisning på ettermiddagstid

§  Kartlegging- og veiledningsarbeid

Ønskede kvalifikasjoner

§  Godkjent pedagogisk utdanning

§  Utdanning i norsk som andrespråk. Ved manglende videreutdanning på dette feltet kan det lages avtale med arbeidsgiver om at denne utdanningen kan gjennomføres innenfor avtalt tidsrom

§  Utdanning i ett eller flere av grunnskolefagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag.

§  Være vant til å bruke digitale verktøy i undervisning og planlegging

Personlige egenskaper

§  Fleksibel og løsningsorientert

§  Gode evner innen kommunikasjon og samhandling

§  God kompetanse i forhold til å veilede og motivere

§  Personlig egnethet for arbeid i enheten vil bli vektlagt

§  Gode evner til omstilling ved endringer i undervisningssituasjonen

Vi tilbyr

§  Godt arbeidsmiljø med høy kompetanse på fagfeltet, der vi deler kompetansen og samarbeider godt. Det er mange spennende utfordringer i et tverrfaglig kompetansemiljø.

§  Gode pensjonsvilkår.

§  En støttende ledelse 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hvis du ønsker norskkurs eller har andre spørsmål, ta kontakt på e-post  vo@harstad.kommune.no.

 

For mer informasjon om norskopplæring:  imdi.no og kompetansenorge.no

Informasjon om norskprøver: A1, A2, B1 og B2.norskprøven - Kompetanse Norge

Hvis du skal melde deg opp til prøve, merk datoene for når privatistportalen/ påmeldinga er åpen.


Informasjon samfunnskunnskap: samfunnskunnskapsprøven - Kompetanse Norge

Informasjon statsborgerskap: Statsborgerprøven - Kompetanse Norge

Informasjon om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap i Norge:   www.udi.no/skal-soke/

 

OBS samfunnskunnskap!

For å kunne søke permanent oppholdstillatelse må du bestå prøve i samfunnskunnskap. Fra desember i 2022 blir det innført ny prøve som er tilpasset ny læreplan og ny integreringslov med krav om 75 timer samfunnskunnskap. Det vil ikke bli mulig å ta den gamle prøven etter at den nye prøven er innført.

In order to apply for permanent residence permit, you have to pass the Social studies exam. From December 2022 there will be a new exam based on the new curriculum and the new Integration law demanding 75 hours of Social studies course, and it will no longer be possible to take the old exam. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Harstad voksenopplæring fikk i 2020 og 2021 tildelt prosjektmidler fra IMDI for prosjektet Helse og livsmestring.

Ei digital bok om LIVSMESTRING er utarbeidet, se https://read.bookcreator.com/We6gOc9eNYqykplJX6YXaKJ2iGqJ6ZRoYWsWFMesQe8/LFrCE1g0RniA-1bmPLR_Pg

Vi oppfordrer til bruk av boka. Kom gjerne med tilbakemeldinger til oss på vo@harstad.kommune.no.