Den første grunnpilaren i veilederen om smittevern i barnehager, er at syke personer ikke skal være i barnehagen.

For barn i barnehagen er det noen unntak:

  1. Barn som kun har rennende nese og er i normal allmenntilstand uten andre tegn til nyoppstått luftveisinfeksjon, behøves ikke holdes hjemme.
  2. Barn med kun lette luftveissymptomer kan se an symptomene hjemme 1-2 dager før testing.
  3. Barn med negativt testsvar holder seg hjemme til de har god allmenntilstand, men trenger ikke være helt symptomfri.
  4. Det er i utgangspunktet ønskelig at alle barn med akutt oppstått luftveisinfeksjon med varighet over to dager skal testes for covid-19. Dersom testing av ulike årsaker ikke er gjennomførbart, gjelder følgende:

Noen barn kan ha restsymptomer etter en gjennomgått luftveisinfeksjon som for eksempel rennende nese (uavhengig av farge på nesesekret) eller sporadisk hoste. Disse barna kan komme i barnehagen dersom allmenntilstanden er god og barnet er tilbake i sin vanlige form.

Når kan foresatte følge og hente barn i barnehagen?

Foresatte som er friske og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan følge og hente barna sine i barnehagen som normalt. Foresatte som har hatt covid-19, men som har avsluttet isolasjon etter anbefaling fra helsetjenesten, kan møte i barnehagen som normalt. Det betyr at foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon ikke skal møte i barnehagen, og må finne andre løsninger for følging og henting av barna.

Informasjon og kunnskapen rundt covid-19 er i stadig endring. Ovenstående regler kan derfor forandre seg med tiden.

 

Vennlig hilsen
Kommuneoverlegen, smittevernlegen og barnehagesjefen