Rikard Kaarbøs plass - et attraktivt og brukervennlig torgområde
I 2018 begynte arbeidene med å oppgradere torget i Harstad. Arbeidene skal være ferdig i løpet av 2019. Det er omfattende arbeider som skal gjøres. 

 • Nytt og slett gatebelegg med mørk belegningsstein og lyse granittstriper som kontrast
 • Gatevarme som skal sørge for et is- og snøfritt dekke på vinteren
 • Gratis Wi-Fi
 • Ny belysning, høye og lave master, og gasslyst
 • Nye benker med mulighet for lading
 • Sykkelstativer
 • Det legges til rette for arrangementer med kabelgater og strømuttak flere steder
 • Drikkefontene
 • Strømuttak og vannuttak til boder
 • Bedre søppelhandtering 

Pausearbeid i vinter
Anleggsarbeidet startet høsten 2018 med i legge fiberkabel fra rådhuset samt rør for fjernvarme ned til utkanten av torgområdet. I vinter har det vært pause i anleggsarbeidene. Det har i denne perioden vært jobbet med å få avklart alle uklarheter og det har vært prosjektert nye løsninger. Det har i samme periode pågått dialog med gårdeiere og det har vært utarbeidet profilering og informasjonsplakater som skal monteres på anlegget.

Til nå har vi lagt fiber og fjernvarmerør til torget, og midt i april starter arbeidene på selve Rikard Kaarbøs plass. For å sikre at folk kan passere torget mens arbeidene pågår, er prosjektet delt inn i fire arbeidsperioder, slik bildet viser: 

 • Område1: Oppstart mars/april, ferdig 01.07
 • Område 2: Oppstart april/mai,  ferdig 01.08
 • Område 3: Oppstart mai/juni,   ferdig 01.09
 • Område 4: Oppstart juni/juli,    ferdig 30.09

Alle datoer er tentative og det kan komme endring underveis i prosjektet hvis det oppstår uforutsette situasjoner. Følg med her på kommunens prosjektside for mer informasjon.

Starter midt i april
Harstad Maskin er entreprenør på dette prosjektet. Etter en vinterpause, blir det nå oppstart igjen.

 • I uke 15 (fra 8. april) kommer sperringene til å bli utvidet, og jobben med å ta bort det gamle belegget starter. Det gamle belegget er støpt fast, og er lite egnet for gjenbruk av kommunen, og vil bli samlet på et eget deponi.
 • I uke 16 (påskeuka) settes tinere på.
 • I uka 17 ( fra 22. april) starterarbeidene for fullt opp igjen.