Det begynner å bli trangt på rådhusene i Harstad, og kemnerenheten flytter nå ut av rådhus 1b. I løpet av første uke i juni tar enheten med seg tingene sine over til andre siden av Generalhagen, til Fjordgata 14. Der overtar enheten lokaler i fjerde etasje, i samme bygg som Skatteetaten holder til. 

Kemnerenheten jobber med innkreving av skatter og avgifter, arbeidsgiverkontroll og kommunal inkasso.

- Med tanke på våre arbeidsoppgaver, er det fint å være samlokalisert med Skatteetaten. Det gir oss et større fagmiljø, sier kemner og leder av enheten, Merete Dalsegg.  

Flyttingen medfører at kemnerenheten holder stengt fra nå til 8. juni.