Vi er nå mer eller mindre ferdig med å vaksinere de over 80 år i Harstad. Det er enda noen igjen, men vi får såpass mange vaksinedoser i neste uke, at vi starter vaksineringen av rundt 400 personer i aldersgruppen 75 – 80 år. Vi planlegger også å vaksinere de få over 80 år i Øyriket som ikke har kommet seg til Seljestadhallen. Det er vaksinen Pfizer som brukes. Vaksineringen kommer til å være i Seljestadhallen onsdag 24. og torsdag 25. mars for de som får SMS nå snart. Dose to er 6 uker senere (endret av FHI fra 3 uker)..


Betill time digitalt - da går det raskest
De som nå blir trukket ut, vil få melding i løpet av kort tid. Vaksineringen av disse skjer i uke 12. Vi ber om at så mange som mulig – og raskest mulig - bestiller time digitalt, slik at vi sikrer at de som skal ha vaksine, får den. Ikke vent med å bestille time.

Viktig å tenke på når du bestiller digitalt
Det er også viktig at de som registrer seg digitalt venter i 10 sekunder etter de har fått bekreftet bestilt time med å lukke nettleseren eller gå ut av helseboka. Dette fordi registreringen er litt forsinket i systemet, og da må man ikke være gått ut av Helseboka. Dette for å forsikre at registreringen er lagt inn på timelisten i Helseboka.

Telefonkø
Pandemitelefonen er oppbemannet, men erfaring viser at det blir kø uansett. Så jo flere som klarer å bestille time selv digitalt via lenken de mottar på SMS, jo bedre er det, og jo mindre belastning blir det på telefonsystemet.

1200 fullvaksinerte
Denne uken passerte vi over 1200 fullvaksinerte i Harstad, i regi av Harstad kommune. 408 personer har fått første dose, og venter på andre.

Vi har foreløpig ikke fått tall på antall vaksinedoser vi mottar frem mot påske, men vil opplyse om dette så snart vi får informasjon om det.