Kommunestyremøte - 25. februar 2021 from Harstad kommune on Vimeo.

 

Her er sakslista:

FO 21/4 | Interpellasjon - fritak for parkeringsavgift og parkeringsbøter for tjenestebiler i hjemmetjenesten
FO 21/5 | Interpellasjon - Ensomhet og utenforskap under Covid-19
FO 21/6 | Interpellasjon - høyhastighetsbredbånd til nordbygda
FO 21/7 | Interpellasjon - Reguler arbeidsmarkedet
FO 21/8 | Spørsmål - brannberedskap i Øyriket
FO 21/9 | Spørsmål – innhenting av renovasjonsbokser
PS 21/13 | Status "Drift i balanse" helse og omsorg
PS 21/14 | Avtale næringsdrivende leger - private legesentre
PS 21/15 | Prosjekt - lyssetting av Vinter-Harstad
PS 21/16 | Avfallssortering og sirkulær økonomi
PS 21/17 | Kontrollutvalgssak 45/20: Forvaltningsrevisjonsrapport - Kvalitet i psykiatritjenesten
PS 21/18 | Kontrollutvalgssak 5/21: Kontrollutvalgets Årsrapport for 2020
PS 21/19 | Årsmelding 2020 - Harstad Eldreråd
PS 21/20 | Årsmelding 2020 - Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne
PS 21/21 | Søknad om fritak fra verv
PS 21/22 | Krav om lovlighetskontroll fra Rødt, Frp. og MDG vedr vedtak fattet av kommunestyret 03.12.20 sak PS 203/20
PS 21/23 | Uttalelse – Sikkerhet i Toppentunnelen