I første kvartal 2021 økte folketallet med 38, og i andre kvartal ble det 53 flere harstadværinger. Harstad er den bykommunen i nord med størst prosentvis vekst i folketallet.

Det største bidraget til folketallsveksten kommer fra netto innflytting fra utlandet. I første halvår flyttet 108 personer til Harstad fra utlandet, mens 47 flyttet fra Harstad til utlandet. I sum gir dette et positivt bidrag til folketallet i Harstad på 61.

Folketallsveksten skyldes også et fødselsoverskudd på 28 i første halvår. Det ble født 118 barn i årets seks første måneder, mens antall døde personer var 90. Både fødsels- og dødstallene er lave sammenlignet med tidligere år.

De innenlandske flyttetallene viser balanse. 407 personer flyttet til vår kommune fra andre steder i landet, mens 408 flyttet ut av Harstad til en annen norsk kommune.

Folketallsutviklingen i andre nordnorske byer i første halvår var slik:

  • Tromsø 77.106 pr. 30.06./ -11 (endring hittil i år)
  • Bodø 52.560 / +106
  • Rana 26.083 / +82
  • Alta 20.910 / +63
  • Narvik 21.583 / -78