I de nasjonale korona retningslinjene står følgende; “voksne anbefales å ikke drive organisert fritidsaktivitet innendørs”.

Harstad kommune har til nå fulgt alle råd og anbefalinger fra nasjonalt hold. Fra mandag 15. februar gjør vi ett unntak: vi åpner for organisert idretts- og fritidsaktivitet for de over 20 år.

God folkehelse i idrett- og fritidsaktiviteter

Kommuneoverlegen har vurdert smittetrykket i kommunen og regionen som såpass lavt at det ikke er tunge smittevernfaglige argumenter for å ikke åpne opp for organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne.

Vi opplever en økende tiltakstretthet blant våre innbyggere. Det er god folkehelse å kunne drive med fritidsaktiviteter. Vi skal fortsatt holde ut en god stund til, selv om vi nå ser lavere smittetall og har vaksinert de aller mest risikoutsatte. Derfor ønsker formannskapet nå å åpne opp litt mer, men under forutsetning av at smittevernveiledere og avstandskrav blir fulgt.

Forutsetninger

Det åpnes dermed for innendørs trening fra 15. februar for personer over 20 år, dog med følgende begrensninger:

 • Treningsgrupper med spillere over 20 år (født 2000 og eldre) må holde minst en meters avstand i aktivitet og kan ikke drive med kontakt.
 • Det tilrås ikke blanding av spillere over og under 20 år i samme treningsgruppe, siden det gjelder to ulike regelverk for disse.
 • Treningsgrupper over 20 år som er omfattet av toppidrettsprotokoller er unntatt fra disse begrensningene og kan trene med kontakt. I vår region gjelder dette Harstad Innebandyklubb som spiller i eliteserien i innebandy og Medkila IL sitt 1. divisjonslag.
 • Veiledere fra idrettsforbundet og særforbund forutsettes fulgt.

Kor, korps og annen organisert fritidsaktivitet med deltakere over 20 år kan drive innendørs aktivitet fra 15. februar, dog med følgende begrensninger:

 • Det forutsettes at lokalene har en størrelse som gjør at avstandskrav kan følges.
 • Reglene om avstand må overholdes. For musikkøvelser er disse 2 meter i front og 1,5 meter til siden.
 • Veiledere fra sentralt hold forutsettes fulgt.

Testing

Tilreisende til Harstad fra regioner med høyt smittetrykk anbefales å teste seg for COVID-19 ankomstdagen eller dagen etter.

Varighet

Lettelsene varer inntil videre. Lettelsene vil opphøre dersom det kommer nasjonale bestemmelser som overstyrer disse. Lettelsene vil også bli vurdert på nytt hvis den lokale og regionale smittesituasjonen endrer seg.

Reglene som fortsatt gjelder

Fortsatt gjelder de andre nasjonale reglene og rådene:

 • Ikke ha flere enn fem gjester i hjemmet
 • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leid/lånt lokale kan gjennomføres med maksimalt 10 personer innendørs og 20 personer utendørs
 • Arrangementer på offentlig sted kan gjennomføres med inntil 10 personer (ikke fastmonterte seter) eller 200 personer (fastmonterte seter)
 • Alle bør holde avstand på minst én meter til andre personer

Hva som er sammenkomst og arrangement er bestemt i covid-19-forskriften. Dette er ikke noe vi kan vedta eller fravike lokalt. Derfor kan man være flere på en trening/øvelse enn i en kirke eller stort møtelokale.