Beskrivelse av enheten:

Besøksadresse: Havnegt. 3, 9404 Harstad
Postadresse: Postmottak 9479 Harstad
Telefon: 994 09 400
E-post: info@harstadbibliotek.no
Webside: www.harstadbibliotek.no
Leder: Line Rubach

Beskrivelse:
Bibliotek. Gratis utlån av bøker, film, musikk, mikrofilm, lydbøker, aviser og tidsskrifter m.m. Voksenavdeling, barneavdeling, musikkavdeling. Innlån fra andre bibliotek. Lokalsamling, kartotek. Internett for publikum.

For åpningstider og mer informasjon, gå til bibliotektes hjemmeside: http://www.harstadbibliotek.no/