Telenor, Medietilsynet, Røde Kors v/Kors på halsen og Barnevakten og ønsker å bekjempe mobbing, og har utarbeidet en skoleturné der denne problematikken blir belyst. Målet med kampanjen er å forebygge digital mobbing gjennom å spre kunnskap om hvordan foreldre og barn bør håndtere digitale mobbesituasjoner. Bruk Hue-turneen startet opp høsten 2009, og har siden den gang besøkt over 700 ungdomsskoler, mer enn 200.000 elever og omlag 40.000 foresatte.

Mandag 11. og tirsdag 12. april er det foredrag i Nordic Hall for elevene på dagtid, og for foreldrene på kvelden kl. 18.00 begge dager. Mandag gis foredraget for 6. og 7. trinnet og tirsdag for ungdomstrinnet. Målet er å engasjere og bevisstgjøre ungdom og deres foreldre om hvordan de best kan bekjempe digital mobbing. Det er lagt opp til en interaktiv dialog, der aktuelle problemstillinger blir diskutert. Opplegget varer i tre kvarter for elevene, med filmer, dialog og råd. Foreldresamlingen varer noe lengre

BrukHue_2013x_33BrukHue_2013x_27BrukHue_Kampanje_23.jpg

 

www.youtube.com/watch?v=sEnTbVezUU4&feature=share&list=PLE620099F2BFD2D69

www.brukhue.com