Nødtelefon og andre viktige telefonnumre

Nødtelefon: - ring 110

  • Overordnet vakt:  Beredskapstelefon som brukes for håndtering av aksjoner og hendelser- overordnet vakt: 48178406
  • Vaktsjef/ vaktleder:  Beredskapstelefon som brukes for håndtering av aksjoner og hendelser: 48178401
  • Ubetjent telefon på aksjonssentral, Harstad:  Beredskapstelefoner som betjenes dersom det skjer en stor/ langvarig aksjon hvor lokal stab settes. 
ELS - Innsatsleder 48 24 53 61
ELS - Leder Plan48 24 97 69
ELS - Leder Operasjon48 25 29 14
ELS - Leder Logistikk 48 26 47 02
ELS - Andre 48 27 59 34

Kontor

Feiere: kl.0730 – kl.1500. For kontakt av feier/ brannforebygger, se: Feiertjenester og boligtilsyn/ fyringsanlegg
Kontor: kl.0800 – kl.1530

Brannsjef
​Ove Frantzen: 46943616 (kontortelefon)
Ove.Frantzen@harstad.kommune.no

Branntekniske spørsmål/ branntilsyn: 
Leder forebyggende, Torgeir Aagesen: 48038395;
Torgeir.Aagesen@harstad.kommune.no

Branninspektør/ leder boligseksjon, Siv Bratteng: 45452677
Siv-Hilde.Bratteng@harstad.kommune.no

Branninspektør, Just B Glomsås: 48278953 (kontortelefon)
Just-Borre.Glomsas@harstad.kommune.no

Merkantil konsulent, Frøydis Frantzen: 95161267
Froydis.frantzen@harstad.kommune.no  

Spørsmål om beredskap/ utrykning/ brann og ulykker/ restverdiredning: 
Leder beredskap/ varabrannsjef, Bjørn Samuelsen: 90 77 88 15
bjorn.samuelsen@harstad.kommune.no

Nestleder beredskap, Ronny Berg Iversen: 95 11 49 41. 

Ronny.Iversen@harstad.kommune.no

Spørsmål rettet til Sør-Troms interkommunale utvalg mot akutt forurensning (ST-IUA):

Rådgiver ST-IUA, Ronny Berg Iversen: 95 11 49 41. 

Ronny.Iversen@harstad.kommune.no

Beredskapsmateriellets(kjøretøyer) begrensninger, kapasiteter, akseltrykk og vekt

 

 

 

 

Feiertjenester og boligtilsyn/ fyringsanlegg

Spørsmål om feiing og tilsyn av fyringsanlegg: hverdager 0800-1430:

Feierformann/ brannforebygger, Jan Pettersen: 918 12 088

Jan.Pettersen@harstad.kommune.no

Feiersvenn/ brannforebygger, Aksel Haukaas Kristensen: 918 12 089
Aksel.Kristensen@harstad.kommune.no

Feiersvenn/ brannforebygger, Jan Inge Paulsen: 481 78 402
janinge.paulsen@harstad.kommune.no 

Feiersvenn/ brannforebygger, Remi Olsen: 414 00 283
Remi.Olsen@harstad.kommune.no

Feiersvenn/ brannforebygger og branninspektør, Frank Aabø: 992 16 992
Frank.Aabo@harstad.kommune.no


Aktuelle lenker: 

 

Hvordan bli brannmann?

 

Gjelder frem til det blir rekruttert fra brann og redningsskolen:

Det er vanskelig å gi et enkelt råd med hensyn til hvordan man blir brannmann. Vi har en lett blanding av ulik kompetanse, men med overvekt av personer med håndverksfaglig bakgrunn. Dette er bilmekanikere, elektrikere, rørleggere eller lignende.

Vi har også medarbeidere med allmennfaglig bakgrunn, slik at man er ikke på ekskludert fra å bli brannmann ved en slik utdannelse. Ved ledige stillinger og ferievikarer annonseres dette gjennom lokalavisen(e), www.harstad.kommune.no, og NAV. Ved behov for tilkallingsvikarer blir dette annonsert sammen med ferievikarer, eller som egen annonse.

Etter fast ansettelse i heltidsstilling vil utdanningen være en 2 årlig systematisk på brannstasjonen inkludert utdanningen ved Norges brannskole. Det er vanskelig å få plass ved Norges brannskole og utdanne seg der, før man er ansatt i et brannvesen. Utdanningsmodellen ved deltidsstillingene våre er basert på modellen for deltidsutdanningen til Norges brannskole.

Vi legger vekt på god fysisk form, gode samarbeidsevner, teknisk forståelse, løsningsorientering og «ståpå-humør».

Vi gjennomfører fysiske tester, klaustrofobitest, høyde test og praktiske tester. I tillegg så er det nødvendig og beherske norsk språk meget godt. De som tiltrer stilling hos oss må dokumentere plettfri vandel med utvidet vandelsattest fra politiet og godkjent helseattest.

I tillegg forplikter de seg til å ta førerkort for vogntog, førerkort klasse C og utrykningsførerkort (kode 160).

Hvis du får ansettelse som brannmann vil du få all utdanning etter ansettelsen. Vi legger ikke så stor vekt på om man har tatt noen brannkurs før ansettelse, da alle begynner på ny opplæring hos oss. Du kan imidlertid ta et nettbasert kurs i brannvern ved Norges brannskole. Dette må man også gjennomføre ved ansettelse, men det vil du eventuelt slippe å ta ved ansettelse hvis du har dette fra før. Et annet moment som kan være greit å ha med seg inn før ansettelse er førerkort kl. C.

Et annet og viktig element som vi ivaretar ved rekruttering inn i vårt yrke i brann og redning, er alderssammensetningen. Dette for å sikre kapasitet i røyk- kjemikaliedykking, kompetanseoverføring og erfaringsdybde.

Den kasernerte utrykningsstyrken, følger en døgnbasert skiftordning. I løpet av 4 uker har de 7 døgnvakter. De arbeider en helg, med vakt på både lørdag og søndag, hver 4 uke.

Vi har ikke fortløpende inntak av tilkallingsvikarer eller nyansettelser, men annonserer dette ved ledige stillinger og behov.

Informasjon om automatiske brannalarmer (ABA)

Enkel forklaring på hvordan alarmen virker: For de bygg/ objekter/ kunder som har automatiske brannalarmanlegg som er tilknyttet “brannvesenet” går alarmen til 110-Troms (meldingsmottaker), som kaller ut brannvesenet/ brannstasjonen via nødnett.

Kundeforholdet som alarmkunde er mellom brannsjef i den kommunen bygget/ objektet befinner seg i, og eier av bygget. Administrasjonen av kundeforholdet utføres av merkantil konsulent Frøydis Frantzen tlf. 95 16 12 67 (froydis.frantzen@harstad.kommune.no)

Nøkkelsafe? Ja. Vi har krav til at det skal være nøkkelsafe montert på de byggene som er tilknyttet 110 via automatiske brannalarmanlegg. Grunnen til dette er at det gis tidlig varsel til branntjenesten som raskt vil kunne være på stedet/ bygget, og må dermed kunne ta seg inn i bygget for redning/slokking/ kontroll med mer. 

Dersom det er nødvendig å kontakte meldingsmottaker for alarmtilknytningen så kan de kontaktes på:

Webside 110-Troms, eller via: 

Innvalgsnummer - Ringer du fra?
Media: 77759544
Vaktselskap: 77759555
Servicebedrift: 77759575