Avdeling Folkehelse sjekker badevannskvaliteten ved følgende badesteder i Harstad:

  • Gressholman
  • Kanebogenfjæra
  • Våg havbadstu
  • Haganvatnet
  • Grunnvannet

Prøvene analyseres for E.coli og intestinale enterokokker, og blir vurdert i henhold til EUs badevannsdirektiv. Badevannskvaliteten klassifiseres ettersom hvor mye bakterier som finnes i vannet, og deles inn i fire klasser: "utmerket", "tilstrekkelig", "god" eller "dårlig". Klassifiseringen skal baseres på målt vannkvalitet over de 4 siste årene

Alle vannprøvene som er analysert i 2023 og 2024 indikerer at badevannskvaliteten er «utmerket». Det ble i tillegg tatt prøver i 2018 med samme resultat, bortsett fra én prøveomgang i Grunnvannet hvor bakterietallet var noe høyere, men fortsatt «god kvalitet».