🗓️: 21.06.2024 
⏰: 10:00 - 12:45 
📍: UiT, grønt auditorium

 

Mer informasjon her: https://arcticfrontiers.com/open/harstad 

Økende geopolitiske endringer, økende militær tilstedeværelse og NATO-ekspansjon i Arktis påvirker regionen. Ulike sektorer må tilpasse seg til nye oppgaver, og et sterkt sivilsamfunn, som omfatter infrastruktur, forsyningskjeder og kriseberedskap, er avgjørende for lokal og regional utvikling.  

Er regionen og det lokale næringslivet rigget til for å ta fatt på disse utfordringene og kapitalisere på mulighetene? Hva som skal til at lokale og regionale næringslivsaktører lykkes med å både bli leverandører til forsvaret og hvilke ringvirkninger kan det ha for lokale samfunn? 

Den geopolitiske situasjonen kan være med på å bidra til forbedrede grenseoverskridende samarbeid, ikke bare på nasjonalt nivå, men også regionalt og lokalt, men hva kreves for å skape de beste forutsetningene for denne utviklingen?

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men vi ber om at interesserte melder seg på.


Program

Velkommen og introduksjon av programmet
Åpningstale
 • Kari-Anne Opsal (Ap), Ordfører Harstad kommune
 • Kristina Torbergsen (Ap), fylkesordfører, TFK
Forsvarets satsing i Nord og regional utvikling
 • Keynote: Langtidsplan for forsvarssektoren – nye muligheter for næringsliv i Nord 
  Nils-Ole Foshaug (Ap), Utenriks- og  forsvarskomiteen, Stortinget
 • Keynote: Så sivilt som mulig, så militært som nødvendig. Samarbeid om forskning og utdanning mellom sivil og militær sektor 
  Rikke Gürgens Gjærum, Viserektor ved UiT Norges arktiske universitet
Del 2: Lokalt næringsliv og lokale muligheter
 • Keynote: Regional satsing på leverandørutvikling i Troms 
  Kristina Torbergsen (Ap), Fylkesordfører, Troms fylkeskommune 
   
 • Keynote: Kan lokale bedrifter i Nord-Norge bli bedre på å levere til forsvaret? Leverandørutvikling Forsvaret – et kompetanseprogram for bedrifter i Finnmark. Presentasjon av prosjektet og resultater. 
   
 • Anja Tellervo Hansen, Sápmi næringshage.

Presentasjon av tre caser fra Harstad kommune

 • HaMek AS ved direktør Jon Oddvar Olsen              
 • Polarkonsult AS ved direktør Thomas Myhre 
 • Harstad Elektro AS ved direktør Arild Albrigtsen 
   
 • Keynote: Den ideelle leverandør til forsvaret – hvordan ser den ut? 
  Frode Richardsen, Underdirektør, Forsvarsmateriell (Investeringsavdelingen)


Paneldiskusjon

 • Nils-Ole Foshaug (Ap) utenriks- og fra forsvarskomiteen, Stortinget
 • Kristina Torbergsen, fylkesordfører TFK
 • Kari-Anne Opsal, Ordfører Harstad
 • Jon Oddvar Olsen, Direktør HaMek AS
 • Frode Richardsen, Underdirektør, Forsvarsmateriell (Investeringsavdelingen)  

Avslutning/oppsummering