Pårørendeskolen starter i år opp 18. september på Bergsodden sykehjem. Det er samarbeidsprosjekt mellom Harstad demensforening, UNN v/geriatrisk poliklinikk og alderspsykiatrisk team, Kvæfjord kommune og Harstad kommune. 

Pårørendeskolen avvikles over seks onsdagskvelder, og består av ulike foredrag som er informative og belyser ulike tematikker knyttet til demens og det å være pårørende. I etterkant av foredraget deles deltagerne inn i samtalegrupper. Familie og nære venner til personer med demens er velkomne til å delta. Over flere samlinger møter de andre pårørende og gir hverandre støtte til å finne løsninger og måter å mestre hverdagen og familielivet på. Gruppelederne er personer med erfaringer og faglig kunnskap om demens – sier gruppeleder Marit Kristiansen ved Harstad kommune.

Å møte andre pårørende som er i samme situasjon kan gi støtte og redusere pårørendes belastninger i omsorgen. Samtalegruppen skal være en møteplass der pårørende kan drøfte foredraget og sette ord på sine opplevelserForskning viser at pårørendes omsorgsoppgaver er omfattende og krevende og kan påvirke pårørendes helsetilstand. Informasjon og veiledning kan bidra til å redusere omsorgsbelastningene. I Harstad har vi avviklet pårørendeskole siden 2010 og mange har gitt oss gode tilbakemeldinger på kurset. Vi håper derfor at de som det kan være aktuelt for tar kontakt og melder seg på. I utgangspunktet tar vi imot påmelding fra to pårørende knyttet til hver person med demens. Dersom vi har ledig kapasitet åpner vi for at flere kan delta. 

Påmelding til kurset kan gjøres til:

Mail: marit.kristiansen@harstad.kommune.no

For spørsmål om kurset ta gjerne kontakt med Marit Kristiansen, tlf 98058391 (etter 12. august). 


Pårørendeskolen er et samarbeid mellom Harstad demensforening, Harstad kommune, Kvæfjord kommune og UNN Harstad medisinsk avd.

Tilbudet er for deg som:

•    Er familiemedlem eller nær venn til en person med demenssykdom
•    Ønsker informasjon og kunnskap om sykdommen
•    Ønsker å møte andre som er i lignende situasjon

Tema vil være:

•    Demenssykdommer, forekomst, årsak og symptomer
•    Kommunikasjon med personer med demens
•    Pårørendes opplevelser
•    Informasjon om tilbudet i kommunene, økonomi og rettigheter.
•    Tilrettelegging og tekniske hjelpemidler
•    Aktivisering/bevegelse

Med forbehold om endringer    

Praktiske opplysninger:

Sted: Bergsodden sykehjem
Tid: kl 18.00 – 20.30 onsdager over 6 kvelder, oppstart 18.09.24
Det blir forelesning, og samtaler i mindre grupper
Påmeldingsavgift kr 200,- (inkl. enkel servering)

For spørsmål og påmelding:
Maria Myhr
maria.myhr@kvafjord.kommune.no 
Mobil 90 16 72 56 (onsdager)

Marit Kristiansen
marit.kristiansen@harstad.kommune.no 
Mobil 98 05 83 91