Hensikten med endringen er å legge til rette for bygging av nytt kommunalt boligbygg med avlastningsleiligheter for barn og unge funksjonshemmede på eiendommen gnr 56/bnr 724 i Saturnveien 11 på Gangsås.

Har du innspill?

Planforslaget med kart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken kan ses her: Dokument 23/2548 - Offentlig ettersyn planendring for Øvre Gangsås - Planid 261

I tillegg kan planforslaget ses i kommunens planregister her: arealplaner.no | 261

Merknader til planforslaget må påføres saksnummer 23/2548 og sendes kommunen på e-post til postmottak@harstad.kommune.no eller til Harstad kommune c/o postmottak, 

Postboks 1000, 9479 Harstad innen 30.08.2024