Harstad kommune har ansvaret for ni gamle nedlagte dammer. Det er kommet pålegg fra Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å gjøre midlertidige tiltak på noen av disse dammene, for å redusere risikoen for dambrudd og påfølgende skade for bebyggelse og installasjoner nedstrøms ved et dambrudd. 

-Dette gjelder for Kanebogdammen, Musvannet, Harstadvannet og Grunnvannet. Alle disse er fyllingsdammer, det vil si at terrenget er fylt opp for å demme opp vannmassene og danne et vannmagasin på oversiden, sier Elin M. Nikolaisen,
avdelingsleder for vann og avløp i Harstad kommune.

Senke vannstanden

De midlertidige tiltakene består i å fjerne skog og kratt på damkronen og i damfyllingen. Det er også satt krav om å senke vannstanden i Musvannet, Harstadvannet og Grunnvannet, med rundt en halv meter.

- Fristen for å iverksette de midlertidige tiltakene er svært kort, derfor er vi allerede godt i gang med noen av tiltakene, sier Nikolaisen.

Fjerning av skog

Fjerning av skog er ferdig på Kanebogdammen, og fortsetter i neste uke ved de tre andre i Folkeparken. Videre vil senkning av vannstanden påbegynne så snart det er maskinkapasitet til dette. Fjerning av skog gjøres så skånsomt som mulig. 

- Våre rådgivere forsikrer oss om at terrenget som blottlegges ved senkning av vannstanden, vil gro til igjen i løpet av et par år. Eventuelle tilpasninger der dette berøre badeplasser og lignende ser vi på etter hvert, sier Nikolaisen.

Når arbeidet ved Musvannet skal utføres, vil det være begrenset mulighet til å krysse dammen. Dette vil bli skiltet og i tillegg kunngjort på kommunens hjemmeside og i våre sosiale medier.