I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: 

 Søknad om akvakultur i Harstad kommune i Troms.

Søker: Nordlaks Havbruk AS org. nr. 929 911 946. 

Søknaden gjelder: Endring i plassering av anlegg og fôrflåte, og endring i biomasse.

Søkt størrelse: 5500 tonn MTB.

Lokalitet: 11381 Dypingen.

Midtpunkt anlegg: 68o 57,745 N / 15o 32,254 Ø. 

Kontaktadresse: postmottak@harstad.kommune.no.  

Spørsmål: remi@nordlaks.no.

Frist for å komme med merknader er 14. august.

Eventuelle merknader til søknaden må fremsettes skriftlig til postmottak@harstad.kommune.no eller til Harstad kommune, c/o Postmottak, postboks 1000, 9479 Harstad.»

Se dokumentene her.