Hva er en planstrategi?

En planstrategi er et overordnet verktøy som setter rammene for kommunens planleggingsarbeid. Målet med planstrategien er å prioritere hvilke planer kommunen skal ha i perioden 2024 - 2027

Planstrategien skal bidra til at kommunen kan møte fremtidige utfordringer, som befolkningsutvikling, klimaendringer, og økonomiske forhold, på en bærekraftig og effektiv måte.

Forslag til planstrategi for Harstad kommune består av tre deler: 

  • Selve planstrategien.
  • Et kunnskapsgrunnlag som gjør rede for status, utfordringer og muligheter i Harstad kommune. 
  • En plantabell, som viser behovet for å revidere, videreføre, fjerne eller utarbeide nye planer og strategier. 

Innspill sendes til postmottak@harstad.kommune.no innen 7. august 2024. 

Kommunestyret skal vedta planstrategien 26. september.