Explore Harstad er en liten familiebedrift i Harstad som startet opp i 2018 under navnet Risholmbukt kajakk.

– Vi satt etter hvert på så mye kompetanse, utstyr og dyktige mennesker at vi besluttet å satse på å bli en tilbyder av opplevelser hele året. På havet, i fjæra, i skogen og på fjellet. Kort sagt det våre gjester vil oppleve, skal vi tilby, sier Kristian og Hilde. 

Rask vekst

Da Harstad kommune ikke ønsket å bruke mer penger på Arcticoncepts, og anbefalte styret i selskapet, som er delvis privat eid, å avvikle, tok Explore Harstad kontakt med ønske om å overta deler av selskapet. 

– Vi tror strategien til Arcticoncepts var rett. Ved at vi gjør en virksomhetsoverdragelse, får vi tilgang på viktig personell og det gir oss raskere vekst i et marked som ser ut til å gå inn i en positiv fase for regionen, sier Hyllestad. 

Stort potensiale

Han har stor tro på at harstadregionen skal ta del i den økte interessen for Nord-Norge internasjonalt. 

– Vi ser vekst i antall hotellovernattinger, og antall internasjonale flygninger til Harstad/Narvik lufthavn Evenes øker. Det er gode muligheter for å sette sammen gode reiselivsprodukter basert på naturopplevelser, gjerne i kombinasjon med byens høye kvalitet på mat og hotelltilbudet, sier Hyllestad. 

Fornøyd 

Også næringssjef Bjørn Akselsen i Harstad kommune er svært fornøyd med at Explore Harstad har overtar deler av Arcticoncepts. 

– Da selskapet ble startet tidlig i 2020, var Harstad kommunes ambisjon å bidra til flere stabile og faste reiselivsprodukter, uten at vi ønsket et langsiktig eller dominerende eierskap i Arcticoncepts AS, sier han. 

Selskapet startet med store ordrereserver og god etterspørsel etter reiselivsprodukter. 12. mars 2020 stengte samfunnet ned på grunn av covid, og selskapet ble nødt til å permittere ansatte og redusere driften. Det gikk hardt utover økonomien, da selskapet var for nytt til å få covid-støtte. 

– Når kommunestyret ikke ønsker å tilføre friske penger, er det en god løsning at Explore Harstad overtar deler av utstyr, oppdragene og personalansvar sier han. 

Overtar ansatte og lokaler

Styreleder i Arcticoncepts AS, Finn Håkon Jørstad har arbeidet intenst med å få til en løsning for selskapet, da det ble klart at det ikke var vilje fra eierne til å tilføre nødvendig kapital. 

– Ved å overta både lokalene til Visit Harstad samt overta en del av Arcticoncepts, får Explore Harstad en kickstart på reiselivssatsingen, sier Jørstad. 

­– Dette er et stort løft for et lite lokalt reiselivsselskap, men vi kunne ikke la sjansen gå fra oss. Det passet veldig bra for våre ambisjoner om å vokse i Harstad og regionen rundt, legger Hyllestad til. Han får nå tilgang på en samlet arbeidsstokk på cirka 25 personer som på hel- og deltid ønsker å jobbe i den svært spennende næringa for Harstad.