Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Hjem/Administrasjon/Miljø/Prosjekter/Ren Harstad havn

Ren Harstad havn

Harstad havn

Omfattende miljøundersøkelser av Harstad havn har avdekket svært høye nivåer av miljøgifter i bunnsedimentene. Harstad kommune har derfor i samarbeid med staten startet et prosjekt for å rydde opp i de forurensede sedimentene, samt å planlegge tiltak for å hindre tilsig og spredning av skadelige miljøgifter.

Ren Harstad Havn – Oppdatering

Harstad har fått ny kai og renere og dypere havnebasseng. Gammel sjøbunn med flere tusen kilo med giftige stoffer som bly, kvikksølv og PCB er fjernet fra matfatet til fisk, krabber og skjell.

17.03.2015

Ren Harstad havn - Oppdatering

Kort oppdatering i forhold til prosjektet Ren Harstad havn.
01.03.2012

Marinarkeologiske undersøkelser i Harstad havn

Firmaet Argus gjør marinarkeologiske undersøkelser i Harstad havn i perioden 13 -20 desember 2011.
19.12.2011

Ren Harstad Havn – avtale mellom Kystverket og Harstad kommune om samarbeidsprosjekt

Kystverket og Harstad kommune har nå inngått avtale om å slå sammen miljøprosjektet Ren Harstad Havn og Kystverkets planlagte farledsutdyping inn mot Harstadbotn til et felles prosjekt; Ren Harstad Havn – et miljø- og utdypingsprosjekt. Kystverket skal være byggherre for fellesprosjektet, i nært samarbeid med Harstad kommune. Prosjektet skal gjennomføres for å bedre miljøforholdene i Harstad havn samt utbedre innseilingen innerst i Harstadbotn.
21.10.2011

Ren Harstad Havn - vedtak om sjøbunnsopprydding

Harstad havn er til dels sterkt forurenset, og den er høyt prioritert for tiltak i det nasjonale arbeidet med sedimentopprydding. Etter flere års arbeid med kartlegging av forurensning og avklaring av nødvendige tiltak har Harstad kommunestyre fattet enstemmig vedtak om igangsetting av sjøbunnsopprydding.
29.09.2011

Ren Harstad havn - Tiltaksomfang, deponiløsning og finansiering

Harstad kommune har over flere år jobbet med opprydding av forurenset sjøbunn i Harstad havn. Havna er til dels sterkt forurenset, og den er høyt prioritert for tiltak i det nasjonale arbeidet med sjøbunnsopprydding.
19.08.2011

Høring av revidert tiltaksplan Harstad Ren Havn

Multiconsult har på bestilling fra Klima- og forurensningsdirektoratet gjort en vurdering av Rambølls tiltaksplan for Harstad havn i forhold til miljømål, risikovurderinger, deponiløsninger og kostnadseffektivitet (V1). Multiconsult har på bakgrunn av denne vurderingen laget en revidert tiltaksplan for havna (V2), gjort en kostnadsvurdering av tiltak (V3) og en sammenstilling av øvrige rapporter (V4).
08.07.2011

Lær om sjøbunnopprydding

Etter årtier med forurensning ryddes det nå opp i mange norske fjorder og havner. I en ny interaktiv animasjon kan du lære om forurensningen og hvordan sjøbunnen kan bli renere.
25.05.2010

Godkjenning av planprosess for utarbeiding av helhetlig tiltaksplan for opprydding i forurensede sedimenter i Harstad havn

Utarbeidelsen av en helhetlig tiltaksplan for opprydding i forurensede sedimenter i Harstad
havn er satt i gang. Planprosessen presenteres i saksfremlegget for godkjenning.
28.04.2010

Kunngjøring: Tiltaksplan for opprydding i forurensede sedimenter i Harstad havn

Harstad havn er et av de prioriterte områdene i regjeringens handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn, jf. St. meld. nr 14 (2006-2007) ”Sammen for et giftfritt miljø”.
28.04.2010
Powered by CustomPublish AS