Innhold i tjenesten:
Helsestasjon for barn gir tilbud om helseundersøkelser, vaksinering og foreldreveiledning. 7 uker etter fødsel er det tilbud om time til mor for samtale om psykisk helse. Helsestasjonsprogrammet omfatter hjembesøk til familier med nyfødte, konsultasjoner ved alder 2-4 uker, 6 uker, 3 måneder, 5 måneder, 6 måneder, 8 måneder, 10-11 måneder, 12 måneder, 15 måneder, 2 år og 4 år og ellers etter behov for ekstra veiledning og undersøkelser.

Barna undersøkes av lege ved 6 uker, 6 måneder, 1 år og ellers ved behov.

Helsestasjonen har tilbud om foreldre forberedende kurs for gravide og utvidet støtte og veiledning ved behov.

Barnefysioterapeutene møter fast på helsestasjonen 2 ganger pr. måned for undersøkelse og veiledning i forhold til barns motoriske utvikling. Må ha timeavtale. Familieterapeuten møter fast på helsestasjonen 2 ganger pr måned. Må ha timeavtale.

Hvem yter tjenesten:
Helsesekretær, helsesøster, helsestasjonslege, barnefysioterapeut og familieterapeut. Det brukes telefontolk ved behov.

Hvordan kan man få / tildelt tjenesten:
Foreldre med nyfødte barn får en telefonisk henvendelse fra helsestasjonen innen 2 dager etter mottatt melding om fødsel. Gir her tilbud om hjembesøk med vektkontroll. Timer for videre kontakt avtales ved hvert helsestasjonsbesøk. Time hos barnefysioterapeut og familieterapeut avtales med helsesøster.

Påmelding til foreldreforberedene kurs gjøres til kommunejordmor. For de faste helsestasjonsbesøkene er det timeavtale.

Hver torsdag er det Åpen helsestasjon kl. 13.00 til 14.30. Det er ingen timebestilling denne dagen. Dette er et tilbud for dem som har behov for en ekstra vektkontroll eller behov for en enkel konsultasjon

Besøksadresse
Havnegata 1 i 1. etasje

Åpningstider:
Mandag - torsdag 08.30 -15.00

Telefon: 77 02 71 40

Telefontreffetid:
Mandag - torsdag kl. 08.15 - 10.30 og 12.30 - 14.00.
Sentralbordet i Harstad kommune kan ved forespørsel oppgi direktenummer til den enkelte helsesøster

Postadresse:
Havnegata 1 9479 Harstad.

Lovhjemmel
Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunene

Forskrift om kommune helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjon- skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom