Hvordan komme i kontakt med helsestasjon for barn

Foreldre med nyfødte barn får en telefonisk henvendelse fra helsestasjonen innen 2 dager etter mottatt melding om fødsel. Familien får da tilbud om hjembesøk med vektkontroll.
Timer for videre kontakt avtales ved hvert helsestasjonsbesøk.
Vi tilstreber at en fast helsesykepleier skal følge familien gjennom helsestasjonsprogrammet.
 

Helsestasjonsprogrammet

  • Konsultasjoner ved alder 2-4 uker, 6 uker, 3 måneder, 4 måneder, 5 måneder, 6 måneder, 8 måneder, 10-11 måneder, 12 måneder, 15 måneder, 2 år og 4 år og ellers etter behov for ekstra veiledning og undersøkelser
  • 7 uker etter fødsel er det tilbud om time til mor for samtale om psykisk helse.
  • Barna undersøkes av lege ved 6 uker, 6 måneder, 1 år og ellers ved behov.
 

Jordmortjeneste

Helsestasjonen har kommunejordmortjeneste med tilbud om svangerskapskontroller, foreldreforberedende kurs for gravide og utvidet støtte og veiledning ved behov. Kommunejordmor gir tilbud om hjembesøk til barselkvinnen 1. – 3. dag etter utreise fra sykehuset.


Svangerskapskontrollen utføres i et samarbeid mellom fastlege og kommunejordmor. Time hos jordmor bestilles etter første konsultasjon hos fastlege eller i graviditetsuke 8 -14. Svangerskapskontrollen hos jordmor videre i svangerskapet er i uke 28, 36, 38 og 40.

Påmelding til foreldreforberedende kurs gjøres til kommunejordmor.

Ansatte:
Jordmor Silje Espejord
Jordmor Airin Elisabeth Hansen
Jordmor Ingvild Elisabeth Berg


Timebestilling på tlf 770 27140
 

Brosjyre:
Last ned vår brosjyre.

Åpen helsestasjon

Hver torsdag er det åpen helsestasjon fra kl.13-14.30. Det er ingen timebestilling denne dagen. Dette er et tilbud for dem som har behov for en ekstra vektkontroll eller behov for en enkel konsultasjon

Fysioterapeut ved helsestasjon

Fysioterapeutene er jevnlig til stede på helsestasjon for barn. Her har de ansvar for gjennomføring av 4 mnd gruppe der det blant annet informeres om motorisk utvikling, gir tips til stimulering av barna og svarer på spørsmål som foreldrene har.

Fysioterapeuten har også faste tider som er satt av til åpen helsestasjon. Her kan foreldre få veiledning om barns motoriske utvikling, og ved behov henvises videre til oppfølging av fysioterapeut. Foreldre som ønsker/har behov for råd og veiledning for sitt barn tar dette opp med helsesykepleier. Helsesykepleier setter opp avtale med fysioterapeut.

Eksempler på vanlige tema:  
• asymmetri/skjevhet
• forsinket motorisk utvikling
• fotproblematikk.
 
I de aller fleste tilfellene er det tilstrekkelig med råd og veiledning om stimulering og tiltak som kan gjøres hjemme.

Åpningstider og kontaktinformasjon

Åpningstider:
Mandag – fredag kl. 08.30 -15.00
 
Kontaktinformasjon:
Helsestasjon for barn
Tlf.nr.  77 02 71 40.
 
Ansatte:
Sjefhelsykepleier/avdelingsleder Lise Voktor Tlf: 991 11 943
Epost: lise.voktor@harstad.kommune

Helsesykepleier Anita Paulsen: Tlf: 469 42 804
Epost:  anita.paulsen@harstad.kommune.no

Helsesykepleier Lisa Elvenes Tlf: 469 24 129
Epost:  lisa.elvenes@harstad.kommune.no

Helsesykepleier Brita Lill Jacobsen: Tlf: 953 65 551
Epost:  brita.jacobsen@harstad.Kommune.no

Helsesykepleier Lisbeth Buunk Tlf: 918 64 006
Epost: lisbeth.buunk@harstad.kommune.no

Helsesykepleier Trude Haukebø Samuelsen Tlf: 902 97 928

Helsesykepleier Marit Røsok tlf: 991 11 943
Epost: marit.rosok@harstad.kommune.no

Helsesykepleier Marianne Kristoffersen Tlf:568 01 423
Epost: Marianne.kristoffersen@harstad.kommune.no

Flyktning-helsesykepleier Bente Heitmann Tlf: 948 38 788
Epost:Bente.heitmann@harstad.kommune.no

Flyktning-helsesykepleier Anne-Torill Drønen Tlf: 948 38 623
Epost: anne-torill.dronen@harstad.kommune.no
 
Postadresse:
Harstad kommune
Havnegata 1
9479 Harstad.
 
 
Besøksadresse:
Havnegata 1, 1. etg, 9405 Harsta