Harstad krisesenter er et helhetlig lavterskeltilbud til både kvinner, menn og barn i Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Skånland og Tjelsund som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner.

Tilbudet omfatter:

Samtaler til både kvinner. menn og barn som har vært utsatt for overgrep, krenkelser og vold i nære relasjoner.

Et midlertidig botilbud og oppfølging til kvinner, menn og barn.

Hjelp ytes i form av råd og veiledning knyttet til livssitusjonen, praktisk hjelp og støtte, samt akutthjelp og oppfølging.

Krisesenteret arbeider etter prinsippet "Hjelp til selvhjelp".

Harstad krisesenter driver utadrettet virksomhet i form av opplysningsarbeide i skoler og andre offentlige tjenesteinstanser. Foredrag og undervisning i temaet vold i nære relasjoner er noe som vektlegges. Harstad Krisesenter er partipolitisk og religiøst nøytralt.

Er du utsatt for vold eller kjenner du noen? Lever du i et krenkende forhold, eller blir du utsatt for psykisk eller fysisk vold? Du er ikke alene, søk hjelp hvis du kjenner deg igjen!

Husk at:

  • Du kan være anonym
  • Alle på krisesenteret har taushetsplikt
  • Ingen av våre tjenester koster deg noe

Kontaktinformasjon

E-post: post@harstadkrisesenter.no
Telefon: 99 16 19 22 / 77 06 40 07     Telefon for menn: 902 62 515
Hjemmeside: http://www.harstadkrisesenter.no

Adresse:
Postboks 379
9484 Harstad