Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Hjem/Administrasjon/Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for ansatte i Harstad kommune

24. juni 2010 vedtok kommunestyret i Harstad nye etiske retningslinjer for ansatte i kommunen.

Retningslinjene gjelder generelt for hele det kommunale tjenesteområdet. I kommunens eierskapsmelding av 2009 er det slått fast at kommunale foretak skal følge kommunes etiske retningslinjer. Heleide kommunale selskaper må vurdere behovet for å innføre egne etiske retningslinjer.

Rådmannen forutsetter at den enkelte enhet med utgangspunkt i retningslinjene videreutvikler og styrker den etiske bevisstheten blant de ansatte, og slik legger et godt grunnlag for leders og ansattes muligheter for etisk refleksjon. Den enkelte enhet har ansvaret for å vurdere behovet for å supplere med egne retningslinjer tilpasset den enkelte enhets behov.

Enhetslederne har et særlig ansvar for oppfølging.

Den enkelte ansatte plikter å gjøreseg kjent med de bestemmelser og instrukser som til enhver tid gjelder for vedkommendes stilling, og har et personlig ansvar for å følge retningslinjene på beste måte.

De etiske retningslinjene blir et viktig element i den planlagte lederutviklingen.

Vedlegg

3. februar 2011
Sist oppdatert: 31. mai 2011
Powered by CustomPublish AS