Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Hjem/Administrasjon/Miljø/Prosjekter/Strandrydding

Strandrydding

Marin forsøpling, og da spesielt plastsøppel, er et stort miljøproblem. Mesteparten av avfallet blir værende i vannmassene eller synker til bunns, mens om lag 15 % vaskes opp på strendene. Sjøfugl og andre dyr spiser avfall som de forveksler med mat, eller setter seg fast i garnrester og annet søppel. Marin forsøpling tar årlig livet av millioner av sjøfugl og andre dyr. Avfallet inneholder ofte mange miljøgifter og bidrar til forurensning, og er dessuten svært skjemmende.

 

Hvert år gjennomføres det strandryddeaksjoner for å fjerne så mye som mulig av søppelet, ofte i forbindelse med den nasjonale strandryddedagen som arrangeres av Hold Norge Rent. Les mer om den nasjonale Strandryddedagen her.

I 2016 fikk Sør-Troms regionråd fikk bevilget midler fra Miljødirektoratet til å gjennomføre en strandryddeaksjon i de 7 kommunene i regionen. Prosjekts mål var å rydde strendene i regionen for mest mulig avfall, med fokus på de mest forsøplede strendene og de områdene som ikke ville blitt ryddet uten denne aksjonen. 2016-aksjonen var en stor suksess; det ble samlet inn til sammen 21,46 tonn avfall i hele Sør-Troms. I Harstad kommune ryddet lag 150 personer 14 km strandlinje i kommunen, og det ble samlet inn 5,92 tonn avfall.

I 2017 ble det gjennomført en tilsvarende aksjon i Harstad kommune, denne gang deltok om lag 120 frivillige som samlet inn 5,58 tonn søppel. Harstad havn bidro med å hente avfall fra øyene utenfor byen og andre vanskelig tilgjengelige steder uten veiforbindelse.

Det gjennomføres årlige strandryddingsaksjoner i Harstad kommune. De fleste velger å rydde strender i mai, men det er også mulig å rydde på andre tidspunkt. Harstad kommune kan bidra med ryddemateriell (hansker, søppelsekker og ryddeveileder) og organisere henting av avfallet. 

Har du observert avfall i fjæra her i Harstad? Vet du om noen strender som trenger å ryddes? Ta kontakt med kommunens miljørådgiver Tyra Meininger Saudland. 

Telefon: 77 02 61 20

E-post: tyra.saudland@harstad.kommune.no

Facebook: www.facebook.com/gronnharstad/

12. juli 2016
Sist oppdatert: 5. september 2017
Powered by CustomPublish AS