Harstad kommunes klage-/forbedringsordning skal bidra til at utvikling av kommunens tjenester skjer i samspill med brukerne og innbyggerne. Gjennom ordningen sikres en systematisk registrering og oppfølging av tilbakemeldinger fra innbyggerne. Forventninger til og erfaringer med kommunens service og tjenester blir synliggjort. Kommunikasjonen mellom innbygger og den kommunalt ansatte bidrar også til å skape tilgjengelighet og nærhet, og dette er en forutsetning når målet er samspill og tillit som virkemiddel for å utvikle og forbedre tjenestene.

Du kan lese mer om kommunens klageprosedyre her.

Klage kan sendes på e-post til postmottak@harstad.kommune.no eller via Send sikkert til Harstad kommune