Familiens hus skal være et lavterskeltilbud, som skal drive helsefremmende og forebyggende arbeid ovenfor gravide, barn, unge i alderen 0 – 16 år og deres familier. Familiens hus er et tverrfaglig kommunalt tilbud, hvor ulike tjenester gis inn i huset til faste tidspunkter.

Fagpersoner som er til stede i Familiens hus til faste tidspunkter og tilgjengelig for foreldre og barn er:

  • Helsesøster - 1 time i uka.
  • Pedagogisk psykologisk rådgiver fra PPT 1 time i uka.
  • Barne- ungdomstjenesten kan tilby PMTO rådgivning ved behov.
  • Barnehagefaglig rådgiver migrasjon - 1 time i uka.

Rådgiverne i Familiens hus og representanter fra tverrfaglig team tilbyr forebyggende foreldre- veiledning til familier på dagtid. Det vil kunne gis individuell foreldreveiledning, som PMTO eller andre anerkjent foreldreveiledningsmetoder. Ved behov vil det

også kunne gis veiledning i grupper.

Åpen barnehage er et helsefremmende pedagogisk tilbud til alle barn i aldersgruppen 0 - 6 år i følge med foresatte eller andre omsorgspersoner. Tilbudet er gratis og familiene kan selv bestemme hvilke dager og tidsrom de ønsker å delta, innenfor barnehagens åpningstid. Det er ingen påmelding og barn blir ikke tildelt fast plass i åpen barnehage.

Åpen barnehage er en foreldrestøttende og nettverksskapende møteplass, som kan fremmer trivsel, utvikling og helse hos barn i førskolealder. De voksne som følger barnet deltar i det daglige arbeidet i barnehagen i tillegg til det pedagogiske personalet.

Åpen barnehages virksomhet følger Lov om barnehager med forskrifter.

De som jobber i åpen barnehage er utdannet barnehagelærere og har lang erfaring fra arbeid i ordinær barnehage.

Åpningstider for Familiens hus og Åpen barnehage:

Mandag, onsdag og torsdag kl.08.45 -15.30

Tirsdag og fredag stengt.

Kontaktinformasjon

Familiens hus i Harstad
Hans Egdes gate 12, i 1.etasje.
9405 Harstad

Koordinator/Rådgiver
Tlf: 9799 9211
Mariann Elise F. Karlsen
Mariann.karlsen@harstad.kommune.no 

Rådgiver
Marianne Cecilie Karlsen
Tlf: 9799 9210
Marianne.karlsen@harstad.kommune.no

Enhetsleder i Familiens hus
Liv Jorunn Karlsen
Enhetsleder PPT
Tlf: 97999217

Tverrfaglig team i familiens hus:

  • Helsehuset
  • Barne- og ungdomstjeneste
  • Barnehagefaglig rådgiver migrasjon
  • PPT