Norges første Trygge Lokalsamfunn

hk-trygge_lokalsamfunn-300px.png

Harstad kommune ble den første kommunen i Norge som ble godkjent som medlem i WHO nettverket for Safe Communities. Harstad ble utnevnt til Trygt lokalsamfunn den 6. juni 1994. Utnevnelsen ble foretatt av WHO-Collaborating Centre on Community Safety Promotion. Bakgrunnen var åtte års aktivt skadeforebyggende arbeid blant alle aldersgrupper og risikomiljøer. Harstad kommune også var første norske kommune som ble regodkjent, i 2003.

Følg oss på facebook: https://www.facebook.com/tryggelokalsamfunnharstad/

 

 

 

 

Kontaktpersoner

Elin K. Storsletten 
Havnegt. 1, 9479 Harstad

Resultater

 • Bergsodden sykehjem har støtdempende gulvbelegg på alle pasientrom. Dette for å forebygge fallskader. Karlstads universitet forsker på gulvbeleggets effekt.
 • Bruken av piggsko/isbrodder har økt markant de siste årene. Holdningsskapende arbeid over mange år har skapt resultater. På aktivitetssenteret har vi «piggstol» ved utgangen for å kunne sette seg ned og ta av/på piggsko eller isbrodder.
 • Flere aktører i Harstad jobber med å redusere skader og ulykker. Arbeidet med Trygge Lokalsamfunn gjennom mange år, har bidratt til en holdningsendring.
 • Strøsandprosjektet er et samarbeid mellom arbeidslaget i Harstad kommune og Frivillighetssentralen.
 • I tillegg har vi aksjonene Aktivitetsmesse for eldre, Kurs i lekeplassikkerhet, Folkehelseuka i Harstad, La bilen stå.

Børge Ytterstad har tidligere dokumentert følgende resultater:

 • Brannskader blant barn under 5 år bosatt i Harstad ble redusert med 53% i perioden 1985-94.
 • Trafikkskader for alle aldersgrupper er redusert med 27% i samme periode.
 • Bruddskader (fallfrakturer) blant hjemmeboende eldre over 65 år er redusert med 26% i samme periode.
 • Voldstilfellene ble redusert med mer enn 50% i perioden 1990-95

Harstad har grunnleggende kunnskap, erfaringer og gode resultater fra mangeårig arbeid med det ulykkesforebyggende arbeidet. Harstad kommune har en viktig rolle i arbeidet med erfaringsoverføring til andre kommuner som satser på ulykkesforebyggende arbeid innenfor rammen av Safe Community.

Organisering

De ulike gruppene i Trygge lokalsamfunn Harstad er sammensatt på tvers av etater, både kommunalt og ellers i samfunnet. Dette fører til en utvidelse av nettverk og vi har allerede ett år etter den nye organiseringen sett at nettverket brukes.Organisering Trygge lokalsamfunn 2018

Kriterier for å bli et trygt lokalsamfunn

For å oppnå status som et sikkert og trygt lokalsamfunn - a Safe Community - må en oppfylle 7 internasjonale kriterier i forhold til organisering, program, dokumentasjon og arbeidsmetoder.

 1. Den lokale eller regionale organisering skal være basert på samarbeid og partnerskap, ledet av en gruppe sammensatt på tvers av fag, sektorer og forvaltningsnivåer, eventuelt også med politisk deltakelse.
 2. Arbeidet skal styres av flerårige handlingsplaner som omfatter begge kjønn, alle aldersgrupper og alle relevante skadearenaer og skadetyper.
 3. Handlingsplanene skal vie særlig oppmerksomhet til grupper og miljøer som er spesielt risiko- og skadeutsatt eller sårbare av andre grunner.
 4. Handlingsplaner skal være utarbeidet på grunnlag av aktuell erfarings- og forskningsbasert kunnskap.
 5. Arbeidet skal være basert på best mulige skadedata og gode analyser av hendelsesforløp og  årsaks-sammenhenger.
 6. Handlingsplaner og enkelttiltak skal være gjenstand for en systematisk oppfølging og evaluering.
 7. Godkjenning forutsetter deltakelse i etablerte nasjonale og internasjonale nettverk.

Relevante lenker