Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Hjem/Administrasjon/Miljø/Miljøinformasjon/Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifiseringsordning for både private og offentlige virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats.

Nesten 5000 virksomheter er sertifisert Miljøfyrtårn per juni 2016. Miljøfyrtårn har flere sertifiseringsmodeller som passer for de fleste bedrifter, fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner.  

Virksomheter som er sertifiserte Miljøfyrtårn har mange fordeler:

- Øker kompetanse og fokus på HMS og miljø
- Er i forkant av en utvikling med god miljøprofil
- Bidrar til et godt omdømme blant kunder og i lokalmiljøet
- Markedsfordeler ved å kunne dokumentere miljøvennlig drift (stadig flere store bedrifter, kommuner, fylkeskommuner og statlige etater stiller miljøkrav i anbudsrunder)
- Rekruttering av nye ansatte - attraktiv arbeidsplass der miljøhensyn er vektlagt
- Sparer penger på drift (energi, avfall, mv.)
- Lavere sykefravær - bedre arbeidsmiljø
- Oppfyller lovkrav til dokumentasjon av miljøvennlig drift (HMS-forskriften, regnskapsloven og miljøinformasjonsloven)

Miljøfyrtårn-virksomheter tar samfunnsansvar i praksis og bidrar til bærekraftig utvikling! Nasjonal statistikk viser at Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter har bedre resultater enn gjennomsnittet når det gjelder bl.a. sykefravær, gjenvinning av avfall og energibruk.

For å bli Miljøfyrtårn må virksomhetene oppfylle konkrete kriterier. Miljøfyrtårn har tilpassede kriterier for ulike bransjer. Virksomhetene får bistand fra eksterne rådgivere – Miljøfyrtårn-konsulenter – under sertifiseringsprosessen. Kommunen der virksomhetene ligger, er ansvarlig for sertifisering. Virksomheten må levere en årlig klima- og miljørapport, og blir resertifisert hvert tredje år.

Miljøfyrtårn ble startet i Kristiansand i 1996, og Stiftelsen Miljøfyrtårn ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning. 21. juni 2016 ble en ny heldigital sertifiseringsløsning lansert som skal gjøre det enklere for flere virksomheter å ta miljøansvar. Nye Miljøfyrtårn skal gjøre veien fram til sertifisering enklere og mer effektiv. Kriteriene virksomheter sertifiseres etter er oppdatert, og det er bygget et klimaregnskap inn i måleverktøyet. I tillegg tilbys verktøy og hjelpemidler som gjør det enklere å innføre miljørutiner på arbeidsplassen. 

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Ta kontakt med Stiftelsen Miljøfyrtårn i Kristiansand for nærmere informasjon:
Telefon: 38 00 80 60
E-post: post@miljofyrtarn.no
Hjemmeside: www.miljofyrtarn.no

 

Miljøfyrtårn i Harstad kommune

Miljøfyrtårnkoordinator og -sertifisør i Harstad er miljørådgiver Tyra Meininger Saudland.
Telefon: 77 02 61 20
E-post: tyra.saudland@harstad.kommune.no

I Harstad kommune finnes det 18 Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter per 1. juli 2016. For en oppdatert liste over gyldige miljøfyrtårn i Harstad, se oversikten på Stiftelsen Miljøfyrtårns hjemmesider: http://www.miljofyrtarn.no/vårt-nettverk/gyldige-miljøfyrtårn.

3. februar 2011
Sist oppdatert: 12. juli 2016
Powered by CustomPublish AS