Hensikten med KFU er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling. KFU arbeider med saker av felles interesse for alle skolene i kommunen.

Leder er Silvia Klo, e-post: silvia@klo.no, 915 35 897

Mobbeknapp nullmobbing+logo.jpg  FUG_logo.jpg  ordensreglement


Møter

2018
 
2019