Harstad kommunestyre har vedtatt at det utskrives eiendomsskatt for 2019 med følgende skattesats:

  • - Bolig     2,7 ‰
  • - Næring  5,5 ‰

Bunnfradrag pr. boenhet kr 250.000,-

Eiendomsskatten forfaller til betaling sammen med øvrige kommunale avgifter.

Harstad kommunestyre har vedtatt at forfall skal være den 20. i hver måned, når månedlig forfall starter til høsten.

Frem til da vil det være kvartalsvis, med forfall 20/3 og 20/6.

Faktura sendes ut ca. 3. uker før forfall. For eiendomsskatt og gebyrer som ikke er betalt ved forfall, beregnes forsinkelsesrenter etter gjeldende rentesats.

Utsettelse, nedsettelse, ettergivelse

Du kan søke om utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt. Formannskapet kan utsette, nedsette eller ettergi eiendomsskatt dersom særlige grunner gjør at det vil være svært urimelig om hele eiendomsskatten blir innkrevd, jfr. eiendomsskatteloven § 28. Det må søkes for hvert skatteår, selv om skatteyteren har fått fritak for det foregående året.
Da søker du om dette ved hjelp av dette skjemaet: https://www.more.no/more/servlet/GetResultsetPdf?wizardid=3492&noresultset=true

Vedtekter

Les vedtektene som kommunestyret i Harstad har vedtatt om eiendomsskatt.

Retningslinjer for taksering

Informasjon om retningslinjer for taksering i henhold til "Lov om eigedomsskatt til kommunane av 06.06.1975". Dokumentet er grunnlaget for omtakseringen som ble gjennomført i 2016, og nytakseringen av hele kommunen etter kommunestyrevedtaket av 17.12.2013 - sak 143/2013. Du finner retningelinjene for taksering her.