Før signering av arbeidsavtalen bes du sette deg inn i følgende dokumenter:

Arbeidsreglement

Etiske retningslinjer

Verdihåndbok

Trygg og sikker bruk av data

Opplæring i informasjonssikkerhet for ansatte

Lovtekst om taushetserklæring

Skjema for taushetserklæring skal signeres og sendes med arbeidsavtalen, link til skjema.

Søknad om politiattest

Til informasjon:

Hvis du skal tilsettes med arbeidssted innenfor barnevern, oppvekst, helse og omsorg eller brannvern må du forevise politiattest før tiltredelse i stillingen. Som vedlegg til søknaden trenger du skjemaet «Bekreftelse på formål». Arbeidsgiver kontakter deg angående dette.

Søknad om politiattest krever pålogging med MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass ID på smartkort, Buypass ID i mobil eller Commfides. Det er ikke mulig å laste opp vedlegg til søknaden fra nettbrett eller mobiltelefon.

Hvis du skal tilsettes innenfor oppvekst, helse og omsorg, flyktningeseksjonen eller legevakten skal du levere skjemaet «Forhåndsundersøkelser tuberkulose og MRSA»