Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Hjem/Administrasjon/Miljø/Natur- og miljøvern/Fremmede arter

Fremmede arter

Hvorfor er fremmede arter et problem?

Fremmede arter er planter og dyr som innføres i områder der de ikke hører hjemme. Alle arter er tilpasset sine omgivelser, og det er umulig å forutsi konsekvensene av å flytte på dem. Mange av de fremmede artene klarer ikke å etablere seg skikkelig, og utgjør ingen stor trussel mot biologisk mangfold i Norge. Men en del arter trives altfor godt, og fortrenger våre hjemlige arter. I tillegg til å utgjøre en trussel for naturmangfoldet, kan fremmede arter utgjøre en trussel mot menneskers helse og medføre store kostnader for samfunnet.

Artsdatabanken har som oppgave å føre oversikt over hvilke fremmede arter som finnes i Norge, og vurdere hvor stor risiko disse artene utgjør. Over 200 arter er klassifisert som «høy risiko» eller «svært høy risiko». Les mer om Artsdatabanken og fremmede arter her.

 

 

Hageplanter og hageavfall

Hageplanter som har rømt er en av de største truslene for det biologiske mangfoldet i Norge. Det er nå kommet en ny forskrift som forbyr mange av de mest skadelige fremmede artene. Fra 1.1.2016 er det ikke lenger lov til å plante ut bl.a. lupiner, rynkerose eller gullregn i hager, parker og ande uteområder. Se en fullstendig liste over hvilke arter som blir forbudt her (link til pdf)

Det viktigste du som privatperson kan gjøre for å hindre spredningen av fremmede arter, er å unngå de mest problematiske artene. Sjekk hvilke arter som står på svartelista, og ikke plant disse i hagen. Du kan også si ifra til naboer, venner og bekjente og oppfordre disse til å unngå problemartene.

Dumping av hageavfall i naturen er en kilde til spredning av fremmede arter, i all hovedsak på grunn av frø eller levedyktige røtter og andre plantedeler som dumpes. Det er derfor viktig at hageavfallet ikke kastes i naturen, men leveres til mottak. I Harstad kommune kan hageavfall leveres til Åsegarden Massedeponi. Hageavfallet må sorteres i gress/mose og kvist/trær.

 

Kilde: Artsdatabanken.no, Sabima.no, Regjeringen.no

 

 

 

12. juli 2016
Sist oppdatert: 12. juli 2016
Powered by CustomPublish AS