Skolehelsetjenesten er et lovpålagt lavterskeltilbud i grunnskolen og videregående skoler og er tilgjengelig for elever, foresatte og samarbeidene personell.

Formål: I samarbeid med skolen og foresatt fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdommer og skader.

Helsesøster har fast treffetid, Åpen dør, på alle skolene i kommunen. Her kan elevene ta kontakt uten avtale.

Kommunepsykologene gir tjenester i skolehelsetjenesten. Helsesøster kan formidle kontakt og henvise til kommunepsykolog og/eller andre instanser.

Helsesøster ved den enkelte skole:

Sørvik skole:
Anita Paulsen          Tlf. 46 94 28 04      
Epost: anita.paulsen@harstad.kommune.no

Kila skole:
Anne Kristiansen      Tlf. 77 02 71 75      
Epost: anne.kristiansen@harstad.kommune.no                              

Medkila skole:
Bibbi Berntzen         Tlf. 412 30 514      
Epost: bibbi.berntzen@harstad.kommune.no     

Montessoriskolen:            
Bibbi Berntzen         Tlf. 412 30 514      
Epost: bibbi.berntzen@harstad.kommune.no     

Kanebogen skole:            
Lillian S.Evenstad     Tlf. 90 80 88 45      
Epost: lillian.evenstad@harstad.kommune.no    

Stangnes ungdomsskole:
Rita Halvorsen         Tlf: 95 00 50 32      
Epost: rita.halvorsen@harstad.kommune.no               

Seljestad b.skole:
Rita Halvorsen         Tlf: 95 00 50 32      
Epost: rita.halvorsen@harstad.kommune.no

Seljestad u.skole:            
Hege Johansen        Tlf: 94 86 67 48      
Epost: hege.johansen@harstad.kommune.no     

Lisa Elvenes              Mob. 46 92 41 29
E-post: lisa.elvenes@harstad.kommune.no    

Harstad skole:
Marita H. Bertelsen Tlf: 90 87 37 95      
Epost: marita.bertelsen@harstad.kommune.no  

Hagebyen skole:              
Lisbeth Buunk                   Tlf: 91 86 40 06      
Epost: lisbeth.buunk@harstad.kommune.no       

Bergseng skole:
Birgit Strøm Hansen Tlf: 90 23 69 88      
Epost: birgit.hansen@harstad.kommune.no       

Lundenes skole:
Lisbeth Buunk                   Tlf: 91 86 40 06      
Epost: lisbeth.buunk@harstad.kommune.no

Bjarkøy skole:
Lisbeth Buunk                   Tlf: 91 86 40 06      
Epost: lisbeth.buunk@harstad.kommune.no

Heggen videregående skole:        
Åsa Karlsen   Tlf: 95 36 55 32      
Epost: asa.karlsen@harstad.kommune.no

Stangnes videregående skole:      
Lise Voktor    Tlf. 99 11 19 43      
Epost: lise.voktor@harstad.kommune.no

Åpningstid:
Tirsdager: Kl. 0830 -1500

Telefon:
Mobil: 77 02 71 40

Adresse:
Havnegata 1 i 4. etasje

Ansatte:

Alle helsesøstrene har også kontorsted i Havnegata 1