Tilstedeværelse på skolene

Helsesykepleier har fast treffetid på alle skolene i kommunen. Tilstedeværelsen på den enkelte skolen varierer fra 1-4 dager/uke etter elevtallet. Her kan elevene ta kontakt uten avtale.
Helsesykepleier kan formidle kontakt og henvise til kommunepsykolog/lege/ fysioterapeut/andre instanser.

Alle barne- og ungdosmsskolene har i tillegg egen kontaktfysioterapeut i skolehelsetjenesten.
 

Kontaktinformasjon

Sørvik skole
Helsesykepleier Silje C Jensen Tlf. 977 77 686
Epost: silje.jensen@harstad.kommune.no
Fysioterapeut: Hege Riis Corneliussen. Tlf 94 15 83 03
E-post: hege.corneliussen@harstad.kommune.no

Kila skole
Helsesykepleier Anne Kristiansen      Tlf. 77 02 71 75 / 475 19 445    
Fysioterapeut  Nina Valvåg Pedersen   Tlf. 90 25 95 07 (kun sms)
Epost: nina.pedersen@harstad.kommune.no                     
 
Medkila skole
Helsesykepleier Bibbi Berntzen         Tlf. 908 32 281
Epost: bibbi.berntzen@harstad.kommune.no  
Fysioterapeut Mikko Kangas Tlf. 94 15 74 89
Epost: mikko.kangas@harstad.kommune.no
 
Montessoriskolen           
Helsesykepleier Bibbi Berntzen         Tlf. 908 32 281
Epost: bibbi.berntzen@harstad.kommune.no 
Fysioterapeut Lene Andreassen Tlf. 90 93 57 14
Epost: lene.andreassen2@harstad.kommune.no
 
Kanebogen skole
Helsesykepleier Lillian S.Evenstad     Tlf. 90 80 88 45     
Epost: lillian.evenstad@harstad.kommune.no   
Fysioterapeut Lene Andreassen Tlf.  90 93 57 14
Epost: lene.andreassen2@harstad.kommune.no
 
Stangnes ungdomsskole
Helsesykepleier Rita Halvorsen         Tlf: 95 00 50 32     
Epost: rita.halvorsen@harstad.kommune.no 
Fysioterapeut Nikolett Boda Tlf. 90 28 88 20
Epost: nikolett.boda@harstad.kommune.no
           
Seljestad barneskole
Helsesykepleier Rita Halvorsen         Tlf: 95 00 50 32     
Epost: rita.halvorsen@harstad.kommune.no
Fysioterapeut Hege Riis Corneliussen Tlf 94 15 83 03
Epost: hege.corneliussen@harstad.kommune.no
 
Seljestad ugdomsskole:           
Helsesykepleier Hege Johansen        Tlf: 909 52 541
Epost: hege.johansen@harstad.kommune.no  
Helsesykepleier Lisa Elvenes              Mob. 46 92 41 29
Fysioterapeut Hege Riis Corneliussen Tlf 94 15 83 03
Epost: hege.corneliussen@harstad.kommune.no
 
Harstad skole:
Helsesykepleier Marita H. Bertelsen Tlf: 90 87 37 95     
Epost: marita.bertelsen@harstad.kommune.no 
Fysioterapeut Mikko Kangas Tlf. 94 15 74 89
Epost: mikko.kangas@harstad.kommune.no
 
Hagebyen skole           
Helsesykepleier Lisbeth Buunk                   Tlf: 91 86 40 06     
Epost: lisbeth.buunk@harstad.kommune.no  
Fysioterapeut Nikolett Boda 90 28 88 20
Epost: nikolett.boda@harstad.kommune.no
  
Bergseng skole
Helsesykepleier Birgit Strøm Hansen Tlf: 90 23 69 88     
Epost: birgit.hansen@harstad.kommune.no    
Fysioterapeut Nina Valvåg Pedersen Tlf. 90 25 95 07 (kun sms)
epost: nina.pedersen@harstad.kommune.no
 
Lundenes skole
Helsesykepleier Lisbeth Buunk                   Tlf: 91 86 40 06     
Epost: lisbeth.buunk@harstad.kommune.no
Fysioterapeut Lene Andreassen Tlf.  90 93 57 14
Epost: lene.andreassen2@harstad.kommune.no

Heggen videregående skole       
Helsesykepleier Åsa Karlsen   Tlf: 95 36 55 32     
Epost: asa.karlsen@harstad.kommune.no
 
Stangnes videregående skole 
Helsesyekepleier Trude Haukebø Samuelsen Tlf. 902 97 928
Epost: trude.samuelsen@harstad.kommune.no
Helsesykepleier Åsa Karlsen   Tlf: 95 36 55 32     
Epost: asa.karlsen@harstad.kommune.no