Harstad er en by og administrativt senter i Harstad kommune. Med et folketall på nesten 25 000 er byen nest størst i Troms fylke, og tredje størst i Nord-Norge. Harstad ligger på Hinnøya, Norges største øy. Fra bysentrum til stamruteflyplassen på Evenes er det 44 km veistrekning. Byen, som var ladested fra 1904, er et viktig trafikknutepunkt og administrasjons- og skolesenter i Sør-Troms. Harstad, som er eneste by på Norges største øy, omtales gjerne som Vågsfjordens perle.

Lokalhistoriewiki.no

Les mer lokalhistorie for Harstad på nettstedet lokalhistoriewiki.no.

lokalhistoriewiki.no er et nettsted som drives av Norsk lokalhistorisk institutt (NLI), men hvor artiklene skrives av frivillige med interesse og kompetanse innen områdene den dekker, og både faghistorikere og amatører er velkomne som bidragsytere.

Trondenes kirke fra 1400-tallet er verdens nordligste steinkirke fra middelalderen og den står på et av Hålogalands tidligste og viktigste kirkesteder.

Utviklingen av Harstad til et bysenter kom som følge av beliggenheten og samferdselsmønsteret opp gjennom tidene. Sjøen var den gamle samferdselsåren, og Damskipsbåtene hadde anløp på Sandtorg og på Trondenes. I 1844 ble Trondenes erstattet av Harstadhamn, og dette igjen erstattet av Harstadsjøen i 1848. Dette var første steg mot Harstad som by.

Trondenes kommunes grenser etter formannskapslovene av 1837 omfattet Skånland, Sandtorg og Trondenes. I 1883 ble Harstad egen bygningskommune, som betyr at tettstedet ble underlagt visse bymessige bestemmelser. Stortinget vedtok ved lov av 09.06.1903 at Harstad skulle være egen bykommune fra 01.01.1904, og grensene ble litt videre enn kommunegrensene fastsatt i 1893. Disse grensene hadde Harstad helt fram til 1964. Trondenes, Sandtorg og Skånland var en kommune til 1926, men ble da delt i tre kommuner.

Fra 01.01.64 ble Trondens, Sandtorg og Harstad slått sammen til en kommune med navnet Harstad og med bystatus.

Harstad by feiret 100-årsjubileum i 2004.

Fra 01.01.2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy i Troms fylke slått sammen til én kommune med navnet Harstad. Kommunenummer for den nye kommunen er 1903.